GUBÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/1747\'den sonra)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 

Asıl adı bilinmeyen Gubârî, Garb Ocakları denilen Cezayir, Tunus ve Trablusgarp eyaletlerinden Cezayir ocağındandır. Yüzyılın ilk yıllarında doğduğu, 1747'den sonra vefat ettiği sanılmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'ne göre hakkında ilk defa söz konusu ansiklopedide bilgi verilmiştir. Cahit Öztelli kütüphanesinde bulunan bir cönkte altmış kadar şiirinin olduğu ifade edilmektedir. Bu şiirlerden hareketle Anadolu'dan Cezayir'e gitmiş gemici bir âşık olduğu anlaşılmaktadır. Cenova, İspanya, Domaniz ile yapılan başarılı savaşlara katılmıştır (1747). Yine bu yıllarda Cezayir'in Vahran vilayetinin bir şehri olan ve sık sık İspanyollarla birleşerek ayaklanan Telemsen ayaklanmasının bastırılmasına İbrahim Paşa komutasında iştirak etmiştir. Şiirlerinde Cezayir'de bulunuşundan duyduğu yurt özlemini sık sık dile getirmiş, ara sıra geldiği İstanbul'u övmüştür. Türk denizcilerinin Atlas Okyanusu'na yaptıkları savaşlara da katılan Gubârî'nin oldukça iyi bir öğrenim gördüğü ve divan edebiyatı etkisinde kaldığı dilinden ve bazı şiirlerinde aruz veznini kullanmasından anlaşılmaktadır (TDEA 1986: 374-375).

Kaynakça

"Gubârî" (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 374-375. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 30.01.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler