GÜLHANİ MEHMED

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hasretî’nin “Duydun mu” adlı şiirinde (10. dörtlük), İsmetî’nin “Sivas’ta Âşıklar”(3. dörtlük) ve Püryanî’nin “Âşıklara Methiye” (14. dörtlük) adlı şiirinde ismi geçmektedir. Yaşamı ve edebî kişiliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 07.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler