GÜLOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hızrî’nin “Cem’ü-ş Şâirân” adlı şairnâmesinde ismi geçmektedir. (50.dörtlük) Yaşamı ve şairliği hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”. Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 23.09.2013
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler