GÜZİDE ANA

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Celalettin Ulusoy'un aktardığına göre; doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Güzide Ana'nın 18. yüzyılda yaşadığı ve Şehit Feyzullah Çelebi’nin kızı olduğu; Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda, Hazret Avlusu’nun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir. Ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Şiirlerinde Güzide Ana ve Katibî mahlaslarını kullanmıştır. Ulusoy, kitabında Güzide Ana'nIn altı şiirine yer vermiştir. Ayrıca Ahmet Özdemir de bir semaisine eserinde yer vermiştir (2006: 231-232). Bektaşi yolunda Güzide Ana olarak da bilinen âşığın şiirlerinde oldukça ileri düzeyde edebiyat ve felsefe eğitimi gördüğü anlaşılmaktadır. Bazı deyişlerinde "Katibî" mahlasını da kullanan Güzide Ana, fakirane giyinişi, tüm gelirini fakirlere dağıtışı, haksızlığa tahammül etmeyişi ile ünlüdür. Gördüğü kusuru kim olursa olsun, açık bir şekilde ayıpladığı için kişiliğine ait hatıralar hâlen özdeyiş biçiminde söylenmektedir (Ulusoy 1988: 59). 

 

Kaynakça

http://alevi-deyisleri-nefesler.tr.gg/Guzide_Ana_Katibi.htm [Erişim Tarihi: 08.01.2015].

Özdemir, Ahmet (2006). Halk Şiirinden Seçmeler. İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yay. 

Ulusoy, A. Celalettin (1988). Pir Dergâhından Nefesler. Ankara: Ajans Türk Matbaacılık.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 09.01.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Semâî

Sana bir nasihatim var 

Gel yanıma hele kardaş

Uzakta arayıp durma

Gitme ilden ile kardeş

 

Yarar isen Hakk'a yara

Bulasın derde çâre

Her suyun geçidin ara 

Gitmeyesin sele kardaş

 

Dünya bir acâyip hâldir

Kimi elif kim daldır

Bu bir başka derin göldür

Düşmeyesin göle kardaş

 

İman eyle kıyâmete

Girmeyesin siyâsete

Karga olma necâsete

Arı ol gel bala kardaş

 

Dinle okunan fermânı

Bulasın derde dermânı

Terse savurma harmânı

Tane gider yele kardaş

 

Harâma sunma elini

Her dem hıfzeyle dilini

Haramla kirletme belini

Hâlden gelir belâ kardaş

 

Dünyaya satma varını

Gelip yüzerler derini

Câhile deme sırrını

Destan eder dile kardaş

 

Bu sözlerim Bektaşi’ye

Yanılıp gitme Nakşî’ye

Uyma hâl bilmez kişiye

Taş getirir yola kardaş

 

Güzide deldi cihana

Çok şükür olsun Sübhân’a

Hâlın arzeyle sultâna

Minnet etme kula kardaş

Özdemir, Ahmet (2006). Halk Şiirinden Seçmeler. İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yay. 231-232.

 
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13202' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6624' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'guzide-ana' (length=10)
   'M_ADI' => string 'GÜZİDE ANA' (length=12)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'güzide ana aşık' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p><span style="text-align: justify;">Celalettin Ulusoy'un aktardığına göre; doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Güzide Ana'nın</span><span style="text-align: justify;"> 18. yüzyılda yaşadığı ve Şehit </span><span style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">Feyzullah Çelebi</span><span style="text-align: justify;">’nin kızı olduğu; Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda, Hazret Avlusu’nun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir. </span><span style="text-ali'... (length=1952)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'celalettin ulusoyun aktardığına göre doğum tarihi ve yeri bilinmeyen güzide ananın 18 yüzyılda yaşadığı şehit feyzullah çelebinin kızı olduğu hacı bektaş veli dergahında hazret avlusunun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir şiirlerinde ana katibi mahlaslarını kullanmıştır ulusoy kitabında altı şiirine yer vermiştir ayrıca ahmet özdemir de bir semaisine eserinde 2006 231232 bektaşi yolunda olarak da bilinen aş�'... (length=886)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Semâî</strong></p> <p>Sana bir nasihatim var </p> <p>Gel yanıma hele kardaş</p> <p>Uzakta arayıp durma</p> <p>Gitme ilden ile kardeş</p> <p> </p> <p>Yarar isen Hakk'a yara</p> <p>Bulasın derde çâre</p> <p>Her suyun geçidin ara </p> <p>Gitmeyesin sele kardaş</p> <p> </p> <p>Dünya bir acâyip hâldir</p> <p>Kimi elif kim daldır</p> <p>Bu bir başka derin göldür</p> <p>Düşmeyesin göle kardaş</p> <p> </p> <p>İman eyle kıyâmete</p> <p>Girmeyesin siyâsete</p> <p>Karga olma n'... (length=1373)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'semai sana bir nasihatim var gel yanıma hele kardaş uzakta arayıp durma gitme ilden ile kardeş yarar isen hakka yara bulasın derde çare her suyun geçidin ara gitmeyesin sele dünya acayip haldir kimi elif kim daldır bu başka derin göldür düşmeyesin göle iman eyle kıyamete girmeyesin siyasete karga olma necasete arı ol bala dinle okunan fermanı dermanı terse savurma harmanı tane gider yele harama sunma elini dem hıfzeyle dilini haramla kirletme belini halden gelir bela dünyaya satma var'... (length=837)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>http://alevi-deyisleri-nefesler.tr.gg/Guzide_Ana_Katibi.htm [Erişim Tarihi: 08.01.2015].</p> <p>Özdemir, Ahmet (2006). <em>Halk Şiirinden Seçmeler.</em> İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yay. </p> <p>Ulusoy, A. Celalettin (1988). <em>Pir Dergâhından Nefesler.</em> Ankara: Ajans Türk Matbaacılık.</p> <p> </p>' (length=319)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'http alevideyislerinefesler tr gg guzideanakatibi htm erişim tarihi 08 01 2015 özdemir ahmet 2006 halk şiirinden seçmeler istanbul bordo siyah klasik yay ulusoy a celalettin 1988 pir dergahından nefesler ankara ajans türk matbaacılık' (length=242)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'güzide ana aşık celalettin ulusoyun aktardığına göre doğum tarihi ve yeri bilinmeyen ananın 18 yüzyılda yaşadığı şehit feyzullah çelebinin kızı olduğu hacı bektaş veli dergahında hazret avlusunun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir şiirlerinde katibi mahlaslarını kullanmıştır ulusoy kitabında altı şiirine yer vermiştir ayrıca ahmet özdemir de bir semaisine eserinde 2006 231232 bektaşi yolunda olarak da bili'... (length=1812)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gözde tekin' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-01-09' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. Satır iki tarafa yaslanamadı metinde. AEA
AEA' (length=156)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-07' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2547' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13202' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6624' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'guzide-ana' (length=10)
   'M_ADI' => string 'GÜZİDE ANA' (length=12)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'güzide ana aşık' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p><span style="text-align: justify;">Celalettin Ulusoy'un aktardığına göre; doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Güzide Ana'nın</span><span style="text-align: justify;"> 18. yüzyılda yaşadığı ve Şehit </span><span style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">Feyzullah Çelebi</span><span style="text-align: justify;">’nin kızı olduğu; Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda, Hazret Avlusu’nun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir. </span><span style="text-ali'... (length=1952)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'celalettin ulusoyun aktardığına göre doğum tarihi ve yeri bilinmeyen güzide ananın 18 yüzyılda yaşadığı şehit feyzullah çelebinin kızı olduğu hacı bektaş veli dergahında hazret avlusunun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir şiirlerinde ana katibi mahlaslarını kullanmıştır ulusoy kitabında altı şiirine yer vermiştir ayrıca ahmet özdemir de bir semaisine eserinde 2006 231232 bektaşi yolunda olarak da bilinen aş�'... (length=886)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Semâî</strong></p> <p>Sana bir nasihatim var </p> <p>Gel yanıma hele kardaş</p> <p>Uzakta arayıp durma</p> <p>Gitme ilden ile kardeş</p> <p> </p> <p>Yarar isen Hakk'a yara</p> <p>Bulasın derde çâre</p> <p>Her suyun geçidin ara </p> <p>Gitmeyesin sele kardaş</p> <p> </p> <p>Dünya bir acâyip hâldir</p> <p>Kimi elif kim daldır</p> <p>Bu bir başka derin göldür</p> <p>Düşmeyesin göle kardaş</p> <p> </p> <p>İman eyle kıyâmete</p> <p>Girmeyesin siyâsete</p> <p>Karga olma n'... (length=1373)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'semai sana bir nasihatim var gel yanıma hele kardaş uzakta arayıp durma gitme ilden ile kardeş yarar isen hakka yara bulasın derde çare her suyun geçidin ara gitmeyesin sele dünya acayip haldir kimi elif kim daldır bu başka derin göldür düşmeyesin göle iman eyle kıyamete girmeyesin siyasete karga olma necasete arı ol bala dinle okunan fermanı dermanı terse savurma harmanı tane gider yele harama sunma elini dem hıfzeyle dilini haramla kirletme belini halden gelir bela dünyaya satma var'... (length=837)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>http://alevi-deyisleri-nefesler.tr.gg/Guzide_Ana_Katibi.htm [Erişim Tarihi: 08.01.2015].</p> <p>Özdemir, Ahmet (2006). <em>Halk Şiirinden Seçmeler.</em> İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yay. </p> <p>Ulusoy, A. Celalettin (1988). <em>Pir Dergâhından Nefesler.</em> Ankara: Ajans Türk Matbaacılık.</p> <p> </p>' (length=319)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'http alevideyislerinefesler tr gg guzideanakatibi htm erişim tarihi 08 01 2015 özdemir ahmet 2006 halk şiirinden seçmeler istanbul bordo siyah klasik yay ulusoy a celalettin 1988 pir dergahından nefesler ankara ajans türk matbaacılık' (length=242)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'güzide ana aşık celalettin ulusoyun aktardığına göre doğum tarihi ve yeri bilinmeyen ananın 18 yüzyılda yaşadığı şehit feyzullah çelebinin kızı olduğu hacı bektaş veli dergahında hazret avlusunun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir şiirlerinde katibi mahlaslarını kullanmıştır ulusoy kitabında altı şiirine yer vermiştir ayrıca ahmet özdemir de bir semaisine eserinde 2006 231232 bektaşi yolunda olarak da bili'... (length=1812)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gözde tekin' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-01-09' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. Satır iki tarafa yaslanamadı metinde. AEA
AEA' (length=156)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-07' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2547' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13202' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6624' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'guzide-ana' (length=10)
   'M_ADI' => string 'GÜZİDE ANA' (length=12)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'güzide ana aşık' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p><span style="text-align: justify;">Celalettin Ulusoy'un aktardığına göre; doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Güzide Ana'nın</span><span style="text-align: justify;"> 18. yüzyılda yaşadığı ve Şehit </span><span style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">Feyzullah Çelebi</span><span style="text-align: justify;">’nin kızı olduğu; Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda, Hazret Avlusu’nun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir. </span><span style="text-ali'... (length=1952)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'celalettin ulusoyun aktardığına göre doğum tarihi ve yeri bilinmeyen güzide ananın 18 yüzyılda yaşadığı şehit feyzullah çelebinin kızı olduğu hacı bektaş veli dergahında hazret avlusunun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir şiirlerinde ana katibi mahlaslarını kullanmıştır ulusoy kitabında altı şiirine yer vermiştir ayrıca ahmet özdemir de bir semaisine eserinde 2006 231232 bektaşi yolunda olarak da bilinen aş�'... (length=886)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Semâî</strong></p> <p>Sana bir nasihatim var </p> <p>Gel yanıma hele kardaş</p> <p>Uzakta arayıp durma</p> <p>Gitme ilden ile kardeş</p> <p> </p> <p>Yarar isen Hakk'a yara</p> <p>Bulasın derde çâre</p> <p>Her suyun geçidin ara </p> <p>Gitmeyesin sele kardaş</p> <p> </p> <p>Dünya bir acâyip hâldir</p> <p>Kimi elif kim daldır</p> <p>Bu bir başka derin göldür</p> <p>Düşmeyesin göle kardaş</p> <p> </p> <p>İman eyle kıyâmete</p> <p>Girmeyesin siyâsete</p> <p>Karga olma n'... (length=1373)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'semai sana bir nasihatim var gel yanıma hele kardaş uzakta arayıp durma gitme ilden ile kardeş yarar isen hakka yara bulasın derde çare her suyun geçidin ara gitmeyesin sele dünya acayip haldir kimi elif kim daldır bu başka derin göldür düşmeyesin göle iman eyle kıyamete girmeyesin siyasete karga olma necasete arı ol bala dinle okunan fermanı dermanı terse savurma harmanı tane gider yele harama sunma elini dem hıfzeyle dilini haramla kirletme belini halden gelir bela dünyaya satma var'... (length=837)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>http://alevi-deyisleri-nefesler.tr.gg/Guzide_Ana_Katibi.htm [Erişim Tarihi: 08.01.2015].</p> <p>Özdemir, Ahmet (2006). <em>Halk Şiirinden Seçmeler.</em> İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yay. </p> <p>Ulusoy, A. Celalettin (1988). <em>Pir Dergâhından Nefesler.</em> Ankara: Ajans Türk Matbaacılık.</p> <p> </p>' (length=319)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'http alevideyislerinefesler tr gg guzideanakatibi htm erişim tarihi 08 01 2015 özdemir ahmet 2006 halk şiirinden seçmeler istanbul bordo siyah klasik yay ulusoy a celalettin 1988 pir dergahından nefesler ankara ajans türk matbaacılık' (length=242)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'güzide ana aşık celalettin ulusoyun aktardığına göre doğum tarihi ve yeri bilinmeyen ananın 18 yüzyılda yaşadığı şehit feyzullah çelebinin kızı olduğu hacı bektaş veli dergahında hazret avlusunun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir şiirlerinde katibi mahlaslarını kullanmıştır ulusoy kitabında altı şiirine yer vermiştir ayrıca ahmet özdemir de bir semaisine eserinde 2006 231232 bektaşi yolunda olarak da bili'... (length=1812)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gözde tekin' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-01-09' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. Satır iki tarafa yaslanamadı metinde. AEA
AEA' (length=156)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-07' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2547' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 2 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13202 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13202' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6624' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'guzide-ana' (length=10)
   'M_ADI' => string 'GÜZİDE ANA' (length=12)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'güzide ana aşık' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p><span style="text-align: justify;">Celalettin Ulusoy'un aktardığına göre; doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Güzide Ana'nın</span><span style="text-align: justify;"> 18. yüzyılda yaşadığı ve Şehit </span><span style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">Feyzullah Çelebi</span><span style="text-align: justify;">’nin kızı olduğu; Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda, Hazret Avlusu’nun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir. </span><span style="text-ali'... (length=1952)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'celalettin ulusoyun aktardığına göre doğum tarihi ve yeri bilinmeyen güzide ananın 18 yüzyılda yaşadığı şehit feyzullah çelebinin kızı olduğu hacı bektaş veli dergahında hazret avlusunun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir şiirlerinde ana katibi mahlaslarını kullanmıştır ulusoy kitabında altı şiirine yer vermiştir ayrıca ahmet özdemir de bir semaisine eserinde 2006 231232 bektaşi yolunda olarak da bilinen aş�'... (length=886)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Semâî</strong></p> <p>Sana bir nasihatim var </p> <p>Gel yanıma hele kardaş</p> <p>Uzakta arayıp durma</p> <p>Gitme ilden ile kardeş</p> <p> </p> <p>Yarar isen Hakk'a yara</p> <p>Bulasın derde çâre</p> <p>Her suyun geçidin ara </p> <p>Gitmeyesin sele kardaş</p> <p> </p> <p>Dünya bir acâyip hâldir</p> <p>Kimi elif kim daldır</p> <p>Bu bir başka derin göldür</p> <p>Düşmeyesin göle kardaş</p> <p> </p> <p>İman eyle kıyâmete</p> <p>Girmeyesin siyâsete</p> <p>Karga olma n'... (length=1373)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'semai sana bir nasihatim var gel yanıma hele kardaş uzakta arayıp durma gitme ilden ile kardeş yarar isen hakka yara bulasın derde çare her suyun geçidin ara gitmeyesin sele dünya acayip haldir kimi elif kim daldır bu başka derin göldür düşmeyesin göle iman eyle kıyamete girmeyesin siyasete karga olma necasete arı ol bala dinle okunan fermanı dermanı terse savurma harmanı tane gider yele harama sunma elini dem hıfzeyle dilini haramla kirletme belini halden gelir bela dünyaya satma var'... (length=837)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>http://alevi-deyisleri-nefesler.tr.gg/Guzide_Ana_Katibi.htm [Erişim Tarihi: 08.01.2015].</p> <p>Özdemir, Ahmet (2006). <em>Halk Şiirinden Seçmeler.</em> İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yay. </p> <p>Ulusoy, A. Celalettin (1988). <em>Pir Dergâhından Nefesler.</em> Ankara: Ajans Türk Matbaacılık.</p> <p> </p>' (length=319)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'http alevideyislerinefesler tr gg guzideanakatibi htm erişim tarihi 08 01 2015 özdemir ahmet 2006 halk şiirinden seçmeler istanbul bordo siyah klasik yay ulusoy a celalettin 1988 pir dergahından nefesler ankara ajans türk matbaacılık' (length=242)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'güzide ana aşık celalettin ulusoyun aktardığına göre doğum tarihi ve yeri bilinmeyen ananın 18 yüzyılda yaşadığı şehit feyzullah çelebinin kızı olduğu hacı bektaş veli dergahında hazret avlusunun sol tarafındaki terasta mezarının bulunduğu bilinmektedir ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir şiirlerinde katibi mahlaslarını kullanmıştır ulusoy kitabında altı şiirine yer vermiştir ayrıca ahmet özdemir de bir semaisine eserinde 2006 231232 bektaşi yolunda olarak da bili'... (length=1812)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gözde tekin' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-01-09' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. Satır iki tarafa yaslanamadı metinde. AEA
AEA' (length=156)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-07' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2547' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('güzide ana aşık' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13202 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=156)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)