HABÎBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yavuz Sultân Selîm devri âlim ve şairlerinden Habîbî Çelebi, Aydın’a bağlı Badra adlı kasabadandır. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Narda’daki Faik Paşa Cami’inde uzun yıllar hatiplik yapmıştır. Kaynaklara göre aklî melekelerini yavaş yavaş yitiren Habîbî, hatipliği bırakmış ve memleketi Badra’ya dönmüştür. Burada tasavvufa yönelmiş, zamanını riyazet ve mücahede ile geçirerek sufî olmuştur. Badra’da medfundur. Sehî Bey’in (1325: 100) iyi nefisli, hoş tabiatlı dediği Habîbî’nin eserleri ve edebî kişiliği hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C.1. Ankara: TTK Yay.

Sehî Bey (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Ey şehinşâh-ı cihânum mîr-i sâhib-devletüm

Sana kul olmak durur cân u gönülden devletüm

Mezheb ü millet sorar zâhid bana bilmez mi kim

Lâubâlî âşıkam dîvânelükdür milletüm

(Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay. 280.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUHYİDDİN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUHYİDDİN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUHYİDDİN ABDALd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUHYİDDİN ABDALd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHYİDDİN ABDALd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUHYİDDİN ABDALd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle