HABÎBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yavuz Sultân Selîm devri âlim ve şairlerinden Habîbî Çelebi, Aydın’a bağlı Badra adlı kasabadandır. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Narda’daki Faik Paşa Cami’inde uzun yıllar hatiplik yapmıştır. Kaynaklara göre aklî melekelerini yavaş yavaş yitiren Habîbî, hatipliği bırakmış ve memleketi Badra’ya dönmüştür. Burada tasavvufa yönelmiş, zamanını riyazet ve mücahede ile geçirerek sufî olmuştur. Badra’da medfundur. Sehî Bey’in (1325: 100) iyi nefisli, hoş tabiatlı dediği Habîbî’nin eserleri ve edebî kişiliği hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C.1. Ankara: TTK Yay.

Sehî Bey (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Ey şehinşâh-ı cihânum mîr-i sâhib-devletüm

Sana kul olmak durur cân u gönülden devletüm

Mezheb ü millet sorar zâhid bana bilmez mi kim

Lâubâlî âşıkam dîvânelükdür milletüm

(Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay. 280.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Erhan Tığlıd. 14 Mart 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Halit Payzad. 23 Ağustos 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Erhan Tığlıd. 14 Mart 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Halit Payzad. 23 Ağustos 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Erhan Tığlıd. 14 Mart 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Halit Payzad. 23 Ağustos 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Erhan Tığlıd. 14 Mart 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Halit Payzad. 23 Ağustos 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Erhan Tığlıd. 14 Mart 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Halit Payzad. 23 Ağustos 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sevin İzgüd. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Erhan Tığlıd. 14 Mart 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Halit Payzad. 23 Ağustos 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle