HÂDÎ, Ali Rızâ, Eskişehirli

(d. ?/? - ö. 1285/1868)
divan ve tekke şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi bilinmeyen Hâdî, Eskişehir'in ilçesi Seyitgazi'ye bağlı Şüca Köyü'nde doğdu. Asıl adı Ali Rızâ'dır. Şiirlerinde Hâdî mahlasını kullandı. Sultan Şüca Tekkesi'nin şeyhi Mehmed Şücâaddîn Dede'nin oğludur. Babasının vefatından sonra onun yerine tekkenin şeyhi oldu. 1285/1868 senesinde aynı yerde vefat etti.

Hem aruzla hem de heceyle şiirler yazan Hâdî'nin şiirleri ilk defa Mehmet Tevfik Oytan'ın Bektaşiliğin İçyüzü adlı eserinde yayımlandı. İsmail Özmen'in hazırladığı Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi adlı eserde de Hâdî'nin altı şiiri yayımlanmıştır. Şiirlerinde özellikle Ehl-i Beyt sevgisini akıcı ve duru bir lisanla dile getirmiştir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1935). Bektaşi - Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi Yay.

Kaya, Doğan (2004). "Hâdî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. IV. Ankara: AKM Yay. 326.

Özmen, İsmail (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Uyanıp hâb-ı gafletden salâ etdim seher vakti

Bütün mecmû'-ı uşşâka nidâ etdim seher vakti

Bezendi ayş u işretler bütün âlem ferah oldu

Çekip aşk ile bir yâ hû nevâ etdim seher vakti

Sabâhın aşk u şevkiyle ferah buldum güşâd oldum

Gönül âyînesin sildim cilâ etdim seher vakti

Nikâbın ref' edip şemsin kılup bu âlemi rûşen

Ser-â-ser reng ü elvândan safâ etdim seher vakti

Müzeyyen hıl'atin giydi bu atlas kubbe-i mînâ

Edip seyrânını arzu semâ etdim seher vakti

Ader âşıkların da'vet nesîminden haber aldım

Koyup başımı râhına fedâ etdim seher vakti

Bu seyrân içre ol dostun cemâlin gördüm ey Hâdî

Seni cândan anınla âşinâ etdim seher vakti

(Özmen, İsmail (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. IV. Ankara: KB Yay. 274.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rahmi Emeçd. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sami Derintunad. 22 Nisan 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Selma Fındıklıd. 19 Kasım 1965 - ö. 27 Mayıs 2015Doğum YeriGörüntüle
4Rahmi Emeçd. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sami Derintunad. 22 Nisan 1942 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Selma Fındıklıd. 19 Kasım 1965 - ö. 27 Mayıs 2015Doğum YılıGörüntüle
7Rahmi Emeçd. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Sami Derintunad. 22 Nisan 1942 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Selma Fındıklıd. 19 Kasım 1965 - ö. 27 Mayıs 2015Ölüm YılıGörüntüle
10Rahmi Emeçd. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Sami Derintunad. 22 Nisan 1942 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Selma Fındıklıd. 19 Kasım 1965 - ö. 27 Mayıs 2015MeslekGörüntüle
13Rahmi Emeçd. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sami Derintunad. 22 Nisan 1942 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Selma Fındıklıd. 19 Kasım 1965 - ö. 27 Mayıs 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Rahmi Emeçd. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Sami Derintunad. 22 Nisan 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Selma Fındıklıd. 19 Kasım 1965 - ö. 27 Mayıs 2015Madde AdıGörüntüle