HAFIZ EMİN

(d. 1237/1821/1822 - ö. 1300/1883)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Hafız Emin, H. 1237 (M. 1821-1822) yılında Tekirdağ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini (o yıllarda rüşdiyeyi) Tekirdağ’da bitirdi. Kırımlı Hasan Efendi’den çiftçilik ve hat sanatı öğrendi ve bu mesleği seçti. El yazısıyla pek çok kitap ve divan “istinsah” etti. Oğlan Şeyh İbrahim Efendi’nin divanının yüz elliden fazla nüshası onun elinden çıkmıştır. Bunları irfan sahibi kimselere dağıttı. Yirmi yıl kadar şeyhlik etti. Tekirdağ’da Hâmid-i Bînevâ Tekkesi’ne vekâlet ederek Kırklar Tekkesi’nde post-nişin olmuştur. Bu arada evlendiği Fatma Hanım da kendisi gibi şair olup o yıllarda türbedarlık etmiştir. Hafız Emin, hem Eminî hem de Hâfız mahlasını kullanmıştır. Şiirleri arasında ilahiler, gazeller ve na’tlar bulunmaktadır. H.1300 (M.1883) yılında Tekirdağ’da ölmüş ve Kırklar Tekkesi’ne gömülmüştür (Oy 1995: 138).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Hafız Emin” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.4. İstanbul: Dergâh Yay. 14.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na’t

Vücudun âleme ayn-ı atâdır yâ Resulullah

Seni Vasf eyleyen hakka Hüdâ’dır yâ Resûlullah

 

Cem-i enbiyanın âhiri hem a’zamı sensin

Şerîf ismin Muhammed Mustafa’dır yâ Resullullah

 

Feleklerde melekler hûr-ı ‘aynınla uşşâkın

Senin aşkına âlem mübtelâdır yâ Resulullah

 

İrişmezse eğer senden şefaat bana vâveyla

Diriga hem işim cürm ü hatâdır yâ Resulullah

 

Müsemmâ ism-i pâkinle bu Hâfız derd-mendin hem

Murâdı bir şefaatle recâdır yâ Resulullah

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 138.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YılıGörüntüle
5LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Ölüm YılıGörüntüle
8LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Ölüm YılıGörüntüle
9RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65MeslekGörüntüle
11LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712MeslekGörüntüle
12RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Madde AdıGörüntüle
17LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Madde AdıGörüntüle
18RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle