HÂFIZ OSMAN, Kazancı-zâde

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sivaslıdır. Emîn Edîb Efendi’nin babasıdır. Hayatına dair başka bir bilgi yoktur.

İlm-i Feraiz’i nazmen dilimize çevirmiştir. Aslanoğlu, Hafız Osmân’ın eserinin Vehbi Cem Aşkun’un elinde olduğunu bildiren sözlerine yer verir ve kitabın giriş ve münacat bölümlerini yayımladığını belirterek kendisi de şiirleri aynen aktarır (2006: 229, 230).

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.2. Sivas.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Münacat (İlm-i Ferâiz Tercümesinden)

Hamdülillah işbu manzûme hitâm buldu ayân

Hak’tan isterim anı makbûl ede fi külli ân

 

Bezl-i makdûr eyledim teslîhine hayli zamân

Müstefid olan zevâttan müstemend oldu hemân

 

Yâd ederler nazm-ı ezkârımı sâlihâ ile

Yâd ederler rûhumu tekrâr Fâtihâ ile

 

Âl-i evlâdıma tevfîkin dahi eyle refîk

Bahr-i irfân ü ulûmda anları eyle garîk

 

Mâl ile cân ile dünyâ ehli eder iftihâr

İlm ile irfân ile anlar olalar behredâr

 

Ömrümüz âhir olup dünyâda kıldıkda cüdâ

Şerbet-i câm-ı şehâdet rûzi kıl bize Hudâ

 

Kılmadım bir zerre hayrat ömrüm içre yâ ahed

Pîşgâh-ı rahmete isyân ile geldim meded

 

Ol Habîb’in hürmetine kıl muhavveften halâs

Ver necât cümle hâtırdan cümleye sensin menâs

 

Rûh-i pâkine anın yüz bin selât ile selâm

Hem dahi âl ile ashâbına ola müdâm

 

Cümle bu mısraların evvel ya âhir harflerin

Cem edersen herbiri târîhi olur nazmın (h. 1280/m. 1863)

(Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.2. Sivas. 230.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ERYİĞİT, Ali Ertürkd. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyind. 1843 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
3İCAZET, Ali Beşikteped. 1901 - ö. 1970Doğum YeriGörüntüle
4ERYİĞİT, Ali Ertürkd. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyind. 1843 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6İCAZET, Ali Beşikteped. 1901 - ö. 1970Doğum YılıGörüntüle
7ERYİĞİT, Ali Ertürkd. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyind. 1843 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9İCAZET, Ali Beşikteped. 1901 - ö. 1970Ölüm YılıGörüntüle
10ERYİĞİT, Ali Ertürkd. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyind. 1843 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İCAZET, Ali Beşikteped. 1901 - ö. 1970Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ERYİĞİT, Ali Ertürkd. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyind. 1843 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
15İCAZET, Ali Beşikteped. 1901 - ö. 1970Madde AdıGörüntüle