HÂFIZÎ, Çorumlu

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

19. yüzyılda Çorum’da yaşayan Hâfızî’nin asıl adı, doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler söylemiştir. Bu şiirlerden çok azı günümüze ulaşmıştır (Ercan 1991: 139). Kimi cönk ve mecmualarda Hâfızî mahlaslı manzumelere rastlanmaktaysa da (06 Mil Yz Cönk 51: 88b; 06 Mil Yz Cönk 263: 36b; 06 Mil Yz. A 3863: 13a-b) bunlardan hangisinin Çorumlu Hâfızî’ye ait olduğunu tespit etmek şimdilik mümkün görünmemektedir.

Kaynakça

Cönk. Millî Kütüphane. 06 Mil Yz Cönk 51. vr. 88b.

Cönk. Millî Kütüphane. 06 Mil Yz Cönk 263. vr. 36b.

Ercan, Abdullah (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Hitit Festivali Komitesi Yay.

Kaya, Doğan (2004). “Hâfızî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. IV. İstanbul: Ankara: AKM Yay. 336.

Mecmu’a-i Eş’âr. Millî Kütüphane. 06 Mil Yz A 3863. vr. 13a-b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RIFAT KÜTÜK
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kandesin â sevdiğim rûh-ı revânım kandesin

Ey gönül eğlencesi ârâm-ı cânım kandesin

Senden ayrı düşeli derdim beter oldu yeter

Râhatım gitti yıkıldı hânümânım kandesin

Gece gündüz hasretinle zâr u nâlân olalı

Halkı bî-zâr eyledi âh u figânım kandesin

Âteş-i âhımla yakıp bin çerâg tutuşturam

Arayup gezmekteyim ey bî-nişânum kandesin

De ciğer kûşem niçün bugün de zâr ettin beni

Mahz-ı âteş eyledin her dem mekânım kandesin

Bilmedin mi ben garîbin olduğun sensiz helâk

Yâ nice kıydın bana ey mihribânım kandesin

Perdeye çekti seni reşk eyleyip bu kara yer

Cân gibi gizlendin ey râz-ı nihânım kandesin

(Ercan, Abdullah (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Hitit Festivali Komitesi Yay.140.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZULLAHd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEKİP, Şekip Şahadoğrud. 1932 - ö. 01.12.1995Doğum YeriGörüntüle
3ALİOĞLU, Ali İhsan Erdoğand. 09.08.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FEYZULLAHd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEKİP, Şekip Şahadoğrud. 1932 - ö. 01.12.1995Doğum YılıGörüntüle
6ALİOĞLU, Ali İhsan Erdoğand. 09.08.1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FEYZULLAHd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEKİP, Şekip Şahadoğrud. 1932 - ö. 01.12.1995Ölüm YılıGörüntüle
9ALİOĞLU, Ali İhsan Erdoğand. 09.08.1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FEYZULLAHd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEKİP, Şekip Şahadoğrud. 1932 - ö. 01.12.1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ALİOĞLU, Ali İhsan Erdoğand. 09.08.1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEYZULLAHd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞEKİP, Şekip Şahadoğrud. 1932 - ö. 01.12.1995Madde AdıGörüntüle
15ALİOĞLU, Ali İhsan Erdoğand. 09.08.1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle