HÂKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda Hâkî’nin hayatında hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Müjgân Cunbur'un Başakların Sesi adlı eserinde, asıl adı bilinmeyen ve Hâkî mahlasını kullanan şairin 17. yüzyılda yaşadığı ifade edilmiştir (1968: 254). Hâkî’nin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. M. Sunullah Arısoy, Türk Halk Şiiri Antolojisi adlı eserinde âşığın 11'li hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirine yer verir. 

Kaynakça

Arısoy, M. Sunullah (1995). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Bilgi Yayınevi. 

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bülbül Ne Durursun Kılagör Figan

Bülbül ne durursun kılagör figan
Vakti şita erer gül gelir geçer
Dalma ağlatmaz kulunu Yezdan
Akar gözlerinden sel gelir geçer

Küşade olmadı bahtı siyahım
Yerleri gökleri tutmada âhım
Adalet tahtında oturur Şahım
Yer öper önünden kul gelir geçer

Sakın ol aldanma zevki cihane
Aksine devreyler böyle zamane
Aşkın zevrakını ilet limana
Eyyam baki kalmaz yel gelir geçer

Hâkî der meylim var bi vefada
Halime rahm etmez cevr ü vefada
Ruzü şeb yadlarla zevk ü sefada
Ben yüzünü görmem yıl gelir geçer

Arısoy, M. Sunullah (1995). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Bilgi Yayınevi. 153.