HALÎM, Halîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1080/1669 -70 yılında hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şuara tezkirelerinde hayatı hakkında bilgi yoktur. Dîvânı'nın incelenmesinden 1080 /1669-70 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Dîvân'ı Hüsrev Paşa Kütüphanesi, Nr. 258'dedir. Bu nüshanın muhteviyatı şöyledir. Farsça 1 tevhid, 1 mesnevi olmak üzere 7 na’t, mesnevi tarzında 1 miraciye, 7'si 4. Mehmet hakkında ve bazıları sayfa kenarlarında 14 kaside; Hz. Ali, Mevlânâ, İbrahim-i Gülşenî ve Muhiddin-i Arabî için 4 medhiye, mesnevi tarzında 1 hasbihâl, Hazret-i Hüseyin için 1 mersiye, 1 terbi, 1 müseddes, kıt’a başlıklı 3 manzume, 4 tahmis, 215 gazel, 17 müfred, hece harfleri sırasiyle 62 rübâi, 14 tarih, 20 muamma ile Farsça 7 gazel ve 7 rübâî vardır. Tashihler olduğuna göre eser, Halîm'in el yazısı ile olmalıdır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 220.

Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu. İstanbul. 519-20.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler