HALÎMÎ, Selîm

(d. 1208/1793-94 - ö. 1270/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1208/1793-94 yılında doğdu. Asıl ismi Şeyh Selîm'dir. Halîmî mahlasını kullandı. İşkodra vilayetinde Draç sancağının Tiran kazasındandır. Babasının ismi Şeyh Yûnus Efendi, onun pederinin ismi Receb Efendi'dir. Receb Efendi'nin babasının ismi Derviş Efendi'dir. Şöhretleri Kubatzâde'dir. Ecdadı Kâdiriyye tarikatına bağlıdır. Halîmî 13 Receb 1270/11 Nisan 1854 senesinde vefat etti. Zaviyesinde bulunan türbeye defnedildi. Vefatına Ömer Sûzî Efendi'nin oğlu Tiranlı Sa'îd Efendi 13 beyitlik tarih manzumesi kaleme aldı. En son tarih beyti şöyledir: "Şeyhinin didi Saîdî cevher-i târîhini/Şeyh Selîm Efendi kasr-ı Adn'e geldi kâm-rân" 1270/1853-54.

Arapça, fıkıh, cifr, remel, vefk ve hat konularında usta idi. Ali Emîrî, Selîm Halîmî'nin Abdülkâdir Geylanî'nin Fütûhu'l-Gayb kitabını 1242/1826-7 yılında istinsah ettiğini ve yazdığı bazı Arapça kitapları da gördüğünü söyler. Kendisi üç dilde şiir söylemeye kadir bir şair imiş. Nitekim İşkodra Şairleri'nde Arapça bir gazeline de yer verilir. 

Kaynakça

Karateke, Hakan T. (hzl.) (1995).  Ali Emîrî, İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. İstanbul: Enderun Kitapevi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 30.01.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ziyâde cezbe olur dilber-i hat-âverde

Yazıldı vefk-i sad-ender-sad ol ruh-ı terde

Rümûz-ı vefk müsennâdır ol iki ebrû

Yazıldı hâme-i kudretle levh-i dilberde

Misâl-i vefk-i müselles olur serîü'l-eser

Dü lebleriyle dili nutk edince her yerde

Değil mi vefk-i müretteb o çâr sâf müjgân

Ne pâk yerde ayândır o çeşm-i enverde

Halîmî mahlası vefk-i murabba'a benzer

Aceb mi şi'ri mü'essir olursa dilberde

(Karateke, Hakan T. (hzl.) (1995).  Ali Emîrî, İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. İstanbul: Enderun Kitapevi. 138.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Doğum YeriGörüntüle
2VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiDoğum YeriGörüntüle
3RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Doğum YılıGörüntüle
5VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiDoğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Ölüm YılıGörüntüle
8VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiÖlüm YılıGörüntüle
9RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06MeslekGörüntüle
11VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiMeslekGörüntüle
12RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Madde AdıGörüntüle
17VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiMadde AdıGörüntüle
18RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Madde AdıGörüntüle