HÂLİS İSMÂİL DEDE

(d. ?/? - ö. 1213/1788-89)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hâlis İsmail Dede olarak tanındı. Şeyh Gâlib zamanında Galata Mevlevîhanesi’nde aşçıbaşı oldu. 1213/1788-99 yılında vefat etti.

Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 589)’ye göre zarif olup edip ve şairdi. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 589.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 243.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hâlis İsmail Dede”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 51.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11701' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4895' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'halis-ismail-dede' (length=17)
   'M_ADI' => string 'HÂLİS İSMÂİL DEDE' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi' (length=30)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1213' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1788-89' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hâlis İsmail Dede olarak tanındı. Şeyh Gâlib zamanında Galata Mevlevîhanesi’nde aşçıbaşı oldu. 1213/1788-99 yılında vefat etti. </p><p><em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 589)’ye göre zarif olup edip ve şairdi.&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.</span></p>' (length=419)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir halis ismail dede olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde aşçıbaşı oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur' (length=323)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 589.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. </em>C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 243.</p> <p><em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi</em>&nbsp;(1981).&nbsp;“Hâlis İsmail Dede”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 51.</p>' (length=437)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 243 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1981 halis ismail dede 4 dergah 51' (length=290)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi aşçıbaşı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur nuri hzl mehmed süreyya c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bi'... (length=578)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-18' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11701' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4895' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'halis-ismail-dede' (length=17)
   'M_ADI' => string 'HÂLİS İSMÂİL DEDE' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi' (length=30)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1213' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1788-89' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hâlis İsmail Dede olarak tanındı. Şeyh Gâlib zamanında Galata Mevlevîhanesi’nde aşçıbaşı oldu. 1213/1788-99 yılında vefat etti. </p><p><em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 589)’ye göre zarif olup edip ve şairdi.&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.</span></p>' (length=419)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir halis ismail dede olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde aşçıbaşı oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur' (length=323)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 589.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. </em>C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 243.</p> <p><em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi</em>&nbsp;(1981).&nbsp;“Hâlis İsmail Dede”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 51.</p>' (length=437)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 243 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1981 halis ismail dede 4 dergah 51' (length=290)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi aşçıbaşı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur nuri hzl mehmed süreyya c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bi'... (length=578)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-18' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1788-89' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11701' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4895' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'halis-ismail-dede' (length=17)
   'M_ADI' => string 'HÂLİS İSMÂİL DEDE' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi' (length=30)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1213' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1788-89' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hâlis İsmail Dede olarak tanındı. Şeyh Gâlib zamanında Galata Mevlevîhanesi’nde aşçıbaşı oldu. 1213/1788-99 yılında vefat etti. </p><p><em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 589)’ye göre zarif olup edip ve şairdi.&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.</span></p>' (length=419)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir halis ismail dede olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde aşçıbaşı oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur' (length=323)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 589.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. </em>C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 243.</p> <p><em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi</em>&nbsp;(1981).&nbsp;“Hâlis İsmail Dede”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 51.</p>' (length=437)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 243 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1981 halis ismail dede 4 dergah 51' (length=290)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi aşçıbaşı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur nuri hzl mehmed süreyya c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bi'... (length=578)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-18' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('aşçıbaşı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11701 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=154)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1788-89' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11701' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4895' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'halis-ismail-dede' (length=17)
   'M_ADI' => string 'HÂLİS İSMÂİL DEDE' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi' (length=30)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1213' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1788-89' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hâlis İsmail Dede olarak tanındı. Şeyh Gâlib zamanında Galata Mevlevîhanesi’nde aşçıbaşı oldu. 1213/1788-99 yılında vefat etti. </p><p><em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 589)’ye göre zarif olup edip ve şairdi.&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.</span></p>' (length=419)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir halis ismail dede olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde aşçıbaşı oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur' (length=323)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 589.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. </em>C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 243.</p> <p><em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi</em>&nbsp;(1981).&nbsp;“Hâlis İsmail Dede”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 51.</p>' (length=437)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 243 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1981 halis ismail dede 4 dergah 51' (length=290)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi aşçıbaşı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur nuri hzl mehmed süreyya c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bi'... (length=578)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-18' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11701 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1788-89' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11701' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4895' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'halis-ismail-dede' (length=17)
   'M_ADI' => string 'HÂLİS İSMÂİL DEDE' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi' (length=30)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1213' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1788-89' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'aşçıbaşı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hâlis İsmail Dede olarak tanındı. Şeyh Gâlib zamanında Galata Mevlevîhanesi’nde aşçıbaşı oldu. 1213/1788-99 yılında vefat etti. </p><p><em>Sicill-i Osmanî</em> (Akbayar 1996: 589)’ye göre zarif olup edip ve şairdi.&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.</span></p>' (length=419)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir halis ismail dede olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde aşçıbaşı oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur' (length=323)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 589.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. </em>C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 243.</p> <p><em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi</em>&nbsp;(1981).&nbsp;“Hâlis İsmail Dede”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 51.</p>' (length=437)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 243 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1981 halis ismail dede 4 dergah 51' (length=290)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'halis ismail dede divan şairi aşçıbaşı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı şeyh galib zamanında galata mevlevihanesinde oldu 1213 178899 yılında vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 589ye göre zarif olup edip şairdi kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur nuri hzl mehmed süreyya c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 589 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bi'... (length=578)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-18' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '935' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('halis ismail dede divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11701 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=168)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1788-89' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)