HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bedreddin-zâde

(d. ?/? - ö. Ramazan 1123/Ekim-Kasım 1711)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Turgutlu kasabasından Bedreddin-zâde El-hac İbrahim adlı kişinin oğludur. (İnce 2005: 296, Arslan 1994:122; Kurnaz-Tatçı 2001: 929/225). Tîğî damadı olarak tanındı. (Mehmed Süreyya 1308-15/1890-97: 2/246; Kurnaz-Tatçı 2001: 929/225). Eğitim amacıyla İstanbul'a geldi. Şeyhülislâm Minkârî-zâde Yahya Efendi'den mülâzım olduktan sonra müderrislik yaptı. (İnce 2005: 296-297). Kırk akça medreseden azledildikten sonra 1090/1679-80'de Defterdar Yahya Efendi Medresesi'ne müderris oldu. (İnce 2005: 296; Arslan 1994:122) 1101/1689-90'da Ankaralı Mehmed Efendi'den Defterdar Yahya Efendi medresesine hâriç elli başlangıcı ile müderris olup daha sonra Ramazan 1101/ Haziran-Temmuz 1690'da Ebu Saîd-zâde Feyzullah Efendi'den "hareket" görevi verildi. (İnce 2005: 296). 1106/1694-95'te Eyyüp'te Siyavuş Paşa ve 1110/1698-99'da Cafer Ağa ve 1115/1703-04'te Beşiktaş'ta Sinan Paşa, 1116/1704-05'te Sanh-ı Semân ve aynı sene Zilkadesi/ Şubat-Mart 1705'te altmışlı başlangıcıyla Rüstem Paşa ve 1117/1705-06'da Şah Sultan ve 1120/1708-09'da Süleymaniye ile İbrahim Paşa ve 1123/1711-12'de Süleymaniye Medreseleri'ne müderris oldu. (İnce 2005: 296; Arslan 1994: 122). Ramazan 1123/ Ekim-Kasım 1711'de vefat etti. (İnce 2005: 296; Arslan 1994:122; Kurnaz vd. 2005: 225)

Kaynaklardan Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ adlı eserinde Hamdî'nin edebî kişiliği hakkında değerlendirmede bulunmazken; Mehmed Sirâceddîn'in Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ adlı eserindeki değerlendirmeleri de nesnellikten uzaktır. (Arslan 1994:122)

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mehmet Sirâceddîn. Mecma'-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.

İnce, Adnan (hzl.). (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Görüşdükçe dil-i dildârı sâf u sâde anlarsın

Nice sâde nezâket Hamdiyâ ol goncede kat kat

(Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mehmet Sirâceddîn, Mecma'-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.122.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nihal Yeğinobalıd. 16 Kasım 1927 - ö. 14 Mart 2020Doğum YeriGörüntüle
2MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Doğum YeriGörüntüle
3Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nihal Yeğinobalıd. 16 Kasım 1927 - ö. 14 Mart 2020Doğum YılıGörüntüle
5MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Doğum YılıGörüntüle
6Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nihal Yeğinobalıd. 16 Kasım 1927 - ö. 14 Mart 2020Ölüm YılıGörüntüle
8MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
9Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nihal Yeğinobalıd. 16 Kasım 1927 - ö. 14 Mart 2020MeslekGörüntüle
11MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553MeslekGörüntüle
12Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Nihal Yeğinobalıd. 16 Kasım 1927 - ö. 14 Mart 2020Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nihal Yeğinobalıd. 16 Kasım 1927 - ö. 14 Mart 2020Madde AdıGörüntüle
17MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Madde AdıGörüntüle
18Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle