HAMDÎ, Ahmed Hamdî Çelebi

(d. 1030/1620-21 - ö. 1115/1703-04)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Ahmed Çelebi'dir. 1030/1620-21'de Diyarbakır'da doğdu. (Beysanoğlu 1996: 151). Memleketinin itibarlı tüccarlarından olup memleketininin şairleri ile müşaare ve münazaraları vardır. 1115/1703-04'te vefat etti. Tarih düşürmekte usta idi. Halep kadısı Kevakibzâde'nin vefatına:

"Düşdü evc-i Halebün kevkebi hâk-i pâye"

 Ahmed adlı oğlunu sünnet ettirdiğinde:

"Sünnet-i Ahmedi ilâna sezâ sûr oldı" tarihini düşürmüştür. Nâbî'den etkilendi ve onun çizgisinde şiirler yazdı. (Beysanoğlu 1996: 152)

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mehmet Sirâceddîn, Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara. San Matbaası.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ol bezme duhûl eyleme kesret var içinde

Vahdetle enîs ol ki selâmet var içinde

Sinnün reh-i islâmda sittîne erişse

Hakdan sebeb-i afva beşâret var içinde

Her bir nefes alâ-yı Hakk'ı eyle tefekkür

Mabûda ibâdât eyle tâat var içinde

Mümkinse eger sohbet-i zenden hazer eyle

İdrâka zarar akluna hiffet var içinde

Hamdî güher-i nazm-ı Emîrîye kıl nazar

Tâb u eser-i âb-ı letâfet var içinde

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mehmet Sirâceddîn. Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.45.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Doğum YeriGörüntüle
2CÂZİB, Surreemîni-zâde Halîl Câzibd. 1834 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Kemal Varold. 29 Eylül 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
5CÂZİB, Surreemîni-zâde Halîl Câzibd. 1834 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Kemal Varold. 29 Eylül 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Ölüm YılıGörüntüle
8CÂZİB, Surreemîni-zâde Halîl Câzibd. 1834 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Kemal Varold. 29 Eylül 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CÂZİB, Surreemîni-zâde Halîl Câzibd. 1834 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Kemal Varold. 29 Eylül 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Madde AdıGörüntüle
14CÂZİB, Surreemîni-zâde Halîl Câzibd. 1834 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Kemal Varold. 29 Eylül 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle