HAMDÎ, Ahmed Hamdî Çelebi

(d. 1030/1620-21 - ö. 1115/1703-04)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Ahmed Çelebi'dir. 1030/1620-21'de Diyarbakır'da doğdu. (Beysanoğlu 1996: 151). Memleketinin itibarlı tüccarlarından olup memleketininin şairleri ile müşaare ve münazaraları vardır. 1115/1703-04'te vefat etti. Tarih düşürmekte usta idi. Halep kadısı Kevakibzâde'nin vefatına:

"Düşdü evc-i Halebün kevkebi hâk-i pâye"

 Ahmed adlı oğlunu sünnet ettirdiğinde:

"Sünnet-i Ahmedi ilâna sezâ sûr oldı" tarihini düşürmüştür. Nâbî'den etkilendi ve onun çizgisinde şiirler yazdı. (Beysanoğlu 1996: 152)

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mehmet Sirâceddîn, Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara. San Matbaası.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ol bezme duhûl eyleme kesret var içinde

Vahdetle enîs ol ki selâmet var içinde

Sinnün reh-i islâmda sittîne erişse

Hakdan sebeb-i afva beşâret var içinde

Her bir nefes alâ-yı Hakk'ı eyle tefekkür

Mabûda ibâdât eyle tâat var içinde

Mümkinse eger sohbet-i zenden hazer eyle

İdrâka zarar akluna hiffet var içinde

Hamdî güher-i nazm-ı Emîrîye kıl nazar

Tâb u eser-i âb-ı letâfet var içinde

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mehmet Sirâceddîn. Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.45.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Osman Ocak Nakiboğlud. 1901 - ö. 23 Haziran 1984Doğum YeriGörüntüle
2M. Fethi Aksud. 1916 - ö. 2 Şubat 1994Doğum YeriGörüntüle
3REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Doğum YeriGörüntüle
4Osman Ocak Nakiboğlud. 1901 - ö. 23 Haziran 1984Doğum YılıGörüntüle
5M. Fethi Aksud. 1916 - ö. 2 Şubat 1994Doğum YılıGörüntüle
6REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Doğum YılıGörüntüle
7Osman Ocak Nakiboğlud. 1901 - ö. 23 Haziran 1984Ölüm YılıGörüntüle
8M. Fethi Aksud. 1916 - ö. 2 Şubat 1994Ölüm YılıGörüntüle
9REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Ölüm YılıGörüntüle
10Osman Ocak Nakiboğlud. 1901 - ö. 23 Haziran 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11M. Fethi Aksud. 1916 - ö. 2 Şubat 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Osman Ocak Nakiboğlud. 1901 - ö. 23 Haziran 1984Madde AdıGörüntüle
14M. Fethi Aksud. 1916 - ö. 2 Şubat 1994Madde AdıGörüntüle
15REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Madde AdıGörüntüle