HAMDÎ, Mehmed Hamdullâh Hamdî Molla

(d. ?/? - ö. 1269/1852)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Hamdullâh Hamdî Molla'dır. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. Şeyhülislam Arab-zâde Mehmed Ârif Efendi'nin oğludur. Devrinde Re'îsü'l-Ulemâ sanıyla tanındı. 1269/1852 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eski Sadefçiler'de Sinan Paşa Medresesi haziresinde ailesinin yanına defnedildi.

Bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Dîvân'ın bilinen tek nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi Nr. 752'dedir.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi AE Tarih Nr. 789. 17.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler