HÂMİD, Seyyid Mehmed Hâmid Efendi

(d. 1192/1778-79 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair 1192/1778-79'da doğdu. Doğum yeri bilinmemektedir. Sarı Vâ'iz diye tanınan Yakub Efendi’nin soyundan gelmektedir. Babası Seyyid Zeynelâbidîn Efendi, dedesi Seyyid Ahmed Efendi’dir. Seyyid Mehmed Hâmid Efendi olarak tanındı. Osmân Efendizâde Seyyid Mehmed Emîn Efendi’den dersler aldı. Bir ara Kars’ta bulundu. Bir hadise neticesinde Sinop’a sürüldü. Daha sonra Erzurum’a gelip Es'ad Paşa’nın kitapçısı oldu. İran seferine katıldı. Kartal Kazası kaymakamı oldu. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Es'ad Mehmed Efendi (Oğraş 2001: 109), İran seferi sırasında şairin bir kasidesini gördüğünü ve bu kasideyi çok beğendiğini söylese de örnek vermemiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 185.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 24.08.2014]. 109.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hâmid, Seyyid Mehmed”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 86.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler