Hamza-zâde, İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. 1183/1769-70)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı İbrâhîm’dir. Kastamonulu müderris Hamza Efendi’nin en küçük oğludur. Şair ve hattat Mehmed Es‘ad Efendi’nin kardeşidir. Şairin en büyük kardeşi de Şam kadılığı görevini sürdürürken vefat eden Abdullah Efendi’dir (Erdem 1994: 10). Babasına nispetle Hamza-zâde sanıyla tanındı. Selanik kadılığı yaptı (Erdem 1994: 10). Üsküdar kadısı iken 1183/1769-70 yılında vefat etti (Akbayır 1996: 758). Kabri, Zincirlikuyu civarındaki Ma‘lûl-zâde Medresesi haziresinde, ağabeyi Mehmed Es‘ad Efendi’nin mezarının yakınlarındadır (Erdem 1994: 10).

Kaynaklarda İbrâhîm Efendi’nin şairliğiyle ve eseri olup olmadığıyla ilgili bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 758.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 10.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 3.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 12.08.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler