HANDÂN

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sultan III. Ahmed (sal. 1703-1736) devri şairlerindendir. Şairliği yanında hattatlığıyla da tanındı. Kaynaklarda hayatına ve herhangi bir eseri olup olmadığına dair bir bilgi bulunmadığı gibi sanatçı kimliğine ilişkin herhangi bir değerlendirme de yer almamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîmzâde Süleyman Saadeddîn Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler