HARÂBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Harâbî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Mecmûası’nda Harâbî’ye ait, Amrî (öl. 1523-24)’nin gazeline nazire olarak yazılmış bir gazel bulunmaktadır (Gıynaş 2014: 776). Hem şairin mevcut gazelinin Amrî’ye nazire olmasını hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda yazılmış olmasını göz önünde bulundurarak Harâbî’yi, 16. yüzyıl şairlerinden kabul etmek mümkündür. 

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-berâ ‘ışkunla nâlân eyleyen sensin beni

Hüsnüne âşüfte hayrân eyleyen sensin beni

Düşüp ayaklara zülfün gibi ey gonçe-leb

Zerre-veş hâk ile yeksân eyleyen sensin beni

Ömrümün peymânesin toldurmadan gam ey gönül

Dem-be-dem ser-mest ü hayrân eyleyen sensin beni

Rûz u şeb bülbül gibi dâyim firâk-ı yârla

Gülşenünde zâr ü giryân eyleyen sensin beni

Zülfünün sevdâsı ile bu Harâbî kulunı

Ser-te-ser dünyâya destân eyleyen sensin beni

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 776).