HARÎKÎ, Harîkî-i Bağdâdî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Harîkî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şairin varlığından Peşteli Hisâlî’nin (ö. 1651-52) 13. yüzyıldan 17. yüzyılın ilk yarısına kadarki çeşitli şairlerin matla beyitlerini derlediği Metâli’ü’n-nezâir’i sayesinde haberdar olunmaktadır. Bu mecmuada Harîkî’ye ait bir matla beyti kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın en geç 17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtiva etmesi göz önünde bulundurulduğunda, Harîkî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Aynı zamanda şair hakkında kullanılan “Harîkî-i Bağdâdî” ibaresinden Bağdatlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Kalyon, Abuzer (2011). Peşteli Hisâlî Metâli’ü’n-nezâir (II. cilt) İnceleme-Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARŞ. GÖR. ZAHİDE EFE
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Matla‘

Dem-â-dem hâtıruñ hoş bezm-i ‘ıyşuñ ber-karâr olsun

Cihân turdukça tur ‘ömr-i ‘azizüñ pây-dâr olsun

(Kalyon, Abuzer (2011). Peşteli Hisâlî Metâli’ü’n-nezâir (II. cilt) İnceleme-Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 699).