HARÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Harîm’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait iki gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Harîm’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Harîm-i Kayserî-i Mevlevî” ibaresinden Harîm’in Kayserili ve Mevlevî tarikatına mensup olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 35b, 153b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Harîm-i Kayserî

Şûrîde eyledi beñ ile gonçe bülbüli

Neşr eylesün çemende sabâ nükhet-i güli

 

Rindâne lâle-zâra teveccüh ider göñül

Sâkî piyâle elde sunar kırmızı müli

 

Seyyâh-ı ‘âlem olmaga râgıb olan kişi

İtmez cihânuñ ‘işretine hîç teşâguli

 

Bir tâze derde düşdi göñül olmadı devâ

Urdı zamâne sîneme tîg-i tetâvüli

 

Bir tulk-ı ebruvân-ı nigârâne mâ’ilüz

Âmed şüd-i hayâle sebeb hâl ü kâküli

 

Olsun diyâr-ı Bursa suhan-sâzı kâm-gîr

Hem Râkımuñ füzûn ola dâ’im tebeccüli

 

Bir hatt-ı nev-nümûd-ı cefâ-pîşe ey Harîm

Yakdı metâ‘-ı sabr u şekîb ü tahammüli

                                   (Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 153b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÜZERd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DÜZERd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DÜZERd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DÜZERd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DÜZERd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle