HASAN ÂLİM

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu’nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Hasan Alim’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Hasan Âlim'in de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkati çeker. Yatağanoğlu, âşığın Hasan Alim mahlaslı bir nefesine yer verir. Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevî-Bektaşî Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 13.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

İşte geldim gider oldum ellerinizden

Ahır sefa ile gönderin bizi

Dolular sunmadan dillerinizden

Ahır sefa ile gönderin bizi

 

Kırıldı ravaldım yolumdan eylemen

Pire âşık olan çeker mi dâmen

Ben korkarak geldim beni ağlatman (…)

Ahir sefâ ile gönderin beni

 

Himmet eylen şu dağları aşalım

Pir aşkına kaynayalım coşalım

Kalk birer birer helalleşelim

Ahır sefa ile gönderin bizi

 

Bir güzelde ahtım var alamadım

Bir ahdın hadmini yatıramadım

Ya bir daha yakıldım yakılamadım

Âhir sefa ile gönderin bizi

 

Hasan Âlim eydür dosta yakındır

Nazlım ehli elden beni sakındur

Ecelim uzak değil belki yakındır

Âhir sefa ile gönderin bizi

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevî-Bektaşî Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 207.