HASAN DEDE, Eyyüplü

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Hasan Dede, İstanbul Eyyüb'lüdür. Ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Sefîne’de (II) müderris olduğu kaydedildikten sonra şiirlerinden örnek verildiği bilgisi yer almaktadır (TDEA 1981: 131). 

Kaynakça

"Hasan Dede, Eyyüblü" (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: Dergâh Yay. 131. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler