HASAN SELMAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gubârî’nin “Vasf-ı Hüdâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî” adlı şairnâmesinde ismi geçmektedir (38. dörtlük) (Kaya 1990: 11-18). Âşığın doğum ve vefat tarihleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 14.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler