HÂŞİMÎ, Ahur Emîrî-zâde Emîr Mehmed Hâşim Efendi

(d. ?/? - ö. 1105/1693-94)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâşimî, Ahur Emîri-zâde Emir Mehmed Hâşim olarak tanındı. İstanbulludur. Ahır Emiri lakaplı bir şeyhin oğludur. Rumeli'de Kızılağaç Yenicesi, Draça, Braçova ve Kili'ye kadı oldu. Hamza'nın Berk-ı Pûlâd-Dil adlı oğlunun hikâyesini nazmetti. Sonradan esrara müptela olup bu eserin müsveddeleri zayi etti. Seyit olduğu için Hâşimî mahlasını kullandı. 1105/ 1693-94 yılında vefat etti. İran'da medfundur.

Hâşimî, Cevânî ve Gulamî birbiri ardınca Kili'ye kadı olduğunda "ânı yok" redifli gazeli söylediler.

Ân-ı hüsnine diyen kimdür ki anun ânı yok

Yog ola ol ân ki dir cân vü dil ile ânı yok (Kılıç 2010 : 1062).

 

 

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens.532

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 623.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.07.2014
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Hâşimî ve Cevânî ve Gulamî biri biri akabince Kili'ye kadı olup bir gazelde âzmâyiş-i tab eylemişdür.

Ân-ı hüsnine diyen kimdür ki anun ânı yok

Yog ola ol ân ki dir cân vü dil ile anı yok

 

Agza geldi dehânı sırrınun keşf olması

Âşikâre gün gibidir anun pinhânı yok

 

Rahm ider haddine karşu aglasam ol hût-ı în

Cennet içre kim dir anı rahmetün bârânı yok

 

Dûd-ı âhum bir siyeh şâl oldı der-ber eyledim

Mâni-i bârân olur kim dir anın bârânı yog

 

Her kimün koynunda yok bir dilber-i cânânesi

Cism-i bî-cândır anın kim gövdesinde canı yok

 

Hecr-i yârimi ya tan-ı rakîbi mi diyem

Hâşimî cevr ü cefânun haddi yok pâyânı yok

(Kılıç, Filiz (hzl.)  (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. 532, 1062.)

 

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
3Eşref Bağrımd. 1954 - ö. 06 Nisan 2012Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
6Eşref Bağrımd. 1954 - ö. 06 Nisan 2012Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Ölüm YılıGörüntüle
9Eşref Bağrımd. 1954 - ö. 06 Nisan 2012Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912MeslekGörüntüle
11NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858MeslekGörüntüle
12Eşref Bağrımd. 1954 - ö. 06 Nisan 2012MeslekGörüntüle
13FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Eşref Bağrımd. 1954 - ö. 06 Nisan 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
17NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Madde AdıGörüntüle
18Eşref Bağrımd. 1954 - ö. 06 Nisan 2012Madde AdıGörüntüle