HÂTİF, Hâtif Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 21 Şaban 1224/1 Ekim 1809)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hâtif Mehmed Efendi’dir. Musikişinas, neyzen ve şairdir. 21 Şaban 1224 / 1 Ekim 1809’da vefat etti. 

Kaynakça

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli, Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 21.07.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler