HÂTİFÎ, Abdurrahman Hâtifî Efendi

(d. ?/? - ö. 970/1562)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankara'da doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Ma’lûl Emîr Efendi’den mülazım oldu ve kadılık yaptı. Hâtifî mahlasıyla şiirler yazdı. Arapça ve Farsça bilen şairin üç dilde yazılmış şiirleri vardır. Kaynaklar Hâtifî’nin şiirlerini başarılı bulurlar. Musiki ilminde de mahareti vardır. 970/ 1562 yılında vefat etti (Solmaz 2005: 307, Sungurhan 2009: 421). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yaş ile gözlerüm müjemi pür-dür itdiler

Bilsem ki bu kadar dürri kanda düretdiler

Düşmüşdi halk ayakdan iricek meh-i sıyam

‘Iyd oldı sâkîler mehi yine türetdiler

Miskîn gazâl nice bırakmıya nâfesin

Gîsûlarun şehâ katı kanın kurıtdılar

Nâr-ı cahîmden yüri havf itme Hâtifî

Ol kûşeyi ulular içün hep kurıtdılar

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay. 307)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖZCAN/DEMİRÎ, Özcan Özdemird. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Erbuğ Kayad. 09 Mayıs 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÖZCAN/DEMİRÎ, Özcan Özdemird. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Erbuğ Kayad. 09 Mayıs 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÖZCAN/DEMİRÎ, Özcan Özdemird. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Erbuğ Kayad. 09 Mayıs 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÖZCAN/DEMİRÎ, Özcan Özdemird. 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Erbuğ Kayad. 09 Mayıs 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÖZCAN/DEMİRÎ, Özcan Özdemird. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Erbuğ Kayad. 09 Mayıs 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖZCAN/DEMİRÎ, Özcan Özdemird. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Erbuğ Kayad. 09 Mayıs 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle