HÂTİFÎ, Abdurrahman Hâtifî Efendi

(d. ?/? - ö. 970/1562)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankara'da doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Ma’lûl Emîr Efendi’den mülazım oldu ve kadılık yaptı. Hâtifî mahlasıyla şiirler yazdı. Arapça ve Farsça bilen şairin üç dilde yazılmış şiirleri vardır. Kaynaklar Hâtifî’nin şiirlerini başarılı bulurlar. Musiki ilminde de mahareti vardır. 970/ 1562 yılında vefat etti (Solmaz 2005: 307, Sungurhan 2009: 421). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yaş ile gözlerüm müjemi pür-dür itdiler

Bilsem ki bu kadar dürri kanda düretdiler

Düşmüşdi halk ayakdan iricek meh-i sıyam

‘Iyd oldı sâkîler mehi yine türetdiler

Miskîn gazâl nice bırakmıya nâfesin

Gîsûlarun şehâ katı kanın kurıtdılar

Nâr-ı cahîmden yüri havf itme Hâtifî

Ol kûşeyi ulular içün hep kurıtdılar

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay. 307)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Murat Somerd. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ünal Ersözlüd. 21 Eylül 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yıldırım Türkerd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Murat Somerd. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ünal Ersözlüd. 21 Eylül 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Yıldırım Türkerd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Murat Somerd. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ünal Ersözlüd. 21 Eylül 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Yıldırım Türkerd. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Murat Somerd. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ünal Ersözlüd. 21 Eylül 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Yıldırım Türkerd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmet Murat Somerd. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ünal Ersözlüd. 21 Eylül 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yıldırım Türkerd. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Murat Somerd. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ünal Ersözlüd. 21 Eylül 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Yıldırım Türkerd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle