HÂTİFÎ, Abdurrahman Hâtifî Efendi

(d. ?/? - ö. 970/1562)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankara'da doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Ma’lûl Emîr Efendi’den mülazım oldu ve kadılık yaptı. Hâtifî mahlasıyla şiirler yazdı. Arapça ve Farsça bilen şairin üç dilde yazılmış şiirleri vardır. Kaynaklar Hâtifî’nin şiirlerini başarılı bulurlar. Musiki ilminde de mahareti vardır. 970/ 1562 yılında vefat etti (Solmaz 2005: 307, Sungurhan 2009: 421). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yaş ile gözlerüm müjemi pür-dür itdiler

Bilsem ki bu kadar dürri kanda düretdiler

Düşmüşdi halk ayakdan iricek meh-i sıyam

‘Iyd oldı sâkîler mehi yine türetdiler

Miskîn gazâl nice bırakmıya nâfesin

Gîsûlarun şehâ katı kanın kurıtdılar

Nâr-ı cahîmden yüri havf itme Hâtifî

Ol kûşeyi ulular içün hep kurıtdılar

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay. 307)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Pelin Batud. 27 Aralık 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2A.Emin Tolgad. 25 Şubat 1969 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3Behçet Aysand. 28 Temmuz 1949 - ö. 02 Temmuz 1993Doğum YeriGörüntüle
4Pelin Batud. 27 Aralık 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5A.Emin Tolgad. 25 Şubat 1969 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
6Behçet Aysand. 28 Temmuz 1949 - ö. 02 Temmuz 1993Doğum YılıGörüntüle
7Pelin Batud. 27 Aralık 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8A.Emin Tolgad. 25 Şubat 1969 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
9Behçet Aysand. 28 Temmuz 1949 - ö. 02 Temmuz 1993Ölüm YılıGörüntüle
10Pelin Batud. 27 Aralık 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
11A.Emin Tolgad. 25 Şubat 1969 - ö. -MeslekGörüntüle
12Behçet Aysand. 28 Temmuz 1949 - ö. 02 Temmuz 1993MeslekGörüntüle
13Pelin Batud. 27 Aralık 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14A.Emin Tolgad. 25 Şubat 1969 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Behçet Aysand. 28 Temmuz 1949 - ö. 02 Temmuz 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Pelin Batud. 27 Aralık 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17A.Emin Tolgad. 25 Şubat 1969 - ö. -Madde AdıGörüntüle
18Behçet Aysand. 28 Temmuz 1949 - ö. 02 Temmuz 1993Madde AdıGörüntüle