HATMÎ, Abdurrahim Çelebi

(d. ?/? - ö. 1029/1619)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Semendireklidir. Divan katipliği yaptı. Hoşsohbet kişiliği ile meclislerin aranan şahsiyetlerindendi. Şiirleri de mizacı gibi gönül okşayıcıydı (Altun 1997: 29).

 

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin-Sözlük), Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yalınız sana degildür cevr-i devr-i rûzgâr

Açlıgından ey gönül deryâ köpük kusmakdadur 

(Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin-Sözlük), Ankara: AKM Yay. 29)