HAYÂLÎ, Hayâlî-i Nevâyî

(d. ?/? - ö. 951/1544-45)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayâlî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Kaf-zâde Fâizî’nin Zübdetü’l Eş’âr’ında şair hakkında sadece Hayâlî-i Nevâyî nispesiyle anıldığı ve 951/1544-45 yılında vefat ettiği kayıtlıdır (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a).

Kaf-zâde Fâizî, Hayâlî’nin mürettep Dîvân sahibi olduğunu ve bu Dîvân’ı gördüğünü belirtse (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a) de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

xxx

Belâ deşti semûmı otlu âh-ı bî-karârumdur

Koyun yok anda kim sergeşte cism-i hâksârumdur

Ne nâme ne haber geldi bana ol gül’izârumdan

Eser kalmadıgın anladı gûyâ cân-ı zârumdan

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12725' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6072' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hayali-hayalii-nevayi' (length=21)
   'M_ADI' => string 'HAYÂLÎ, Hayâlî-i Nevâyî' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hayali hayalii nevayi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '951' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1544-45' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayâlî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Kaf-zâde Fâizî’nin <em>Zübdetü’l Eş’âr</em>’ında şair hakkında sadece Hayâlî-i Nevâyî nispesiyle anıldığı ve 951/1544-45 yılında vefat ettiği kayıtlıdır (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a).</p> <p>Kaf-zâde Fâizî, Hayâlî’nin mürettep <em>Dîvân</em> sahibi olduğunu ve bu <em>Dîvân</em>’ı gördüğünü belirtse (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a) de şimd'... (length=559)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayalinin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır bilgi veren tek tezkire olan kafzade faizinin zübdetül eşarında şair sadece hayalii nevayi nispesiyle anıldığı ve 951 154445 yılında vefat ettiği kayıtlıdır faizi vr 60a mürettep divan sahibi olduğunu bu divanı gördüğünü belirtse de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır' (length=372)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>xxx</strong></p> <p>Belâ deşti semûmı otlu âh-ı bî-karârumdur</p> <p>Koyun yok anda kim sergeşte cism-i hâksârumdur</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne nâme ne haber geldi bana ol gül’izârumdan</p> <p>Eser kalmadıgın anladı gûyâ cân-ı zârumdan</p> <p>(Kaf-zâde Fâ’izî. <em>Zübdetü’l-Eş’âr</em>. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.)</p>' (length=415)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'xxx bela deşti semümı otlu ahı bikararumdur koyun yok anda kim sergeşte cismi haksarumdur ne name haber geldi bana ol gülizarumdan eser kalmadıgın anladı güya canı zarumdan kafzade faizi zübdetüleşar istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı belediye 11 vr 60a' (length=289)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kaf-zâde Fâ’izî. <em>Zübdetü’l-Eş’âr</em>. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=499)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara ktb yay kafzade faizi zübdetüleşar istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı belediye 11 vr 60a kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 1 bizim büro' (length=353)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hayali hayalii nevayi divan şairi hayalinin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır bilgi veren tek tezkire olan kafzade faizinin zübdetül eşarında şair sadece nispesiyle anıldığı ve 951 154445 yılında vefat ettiği kayıtlıdır faizi vr 60a mürettep sahibi olduğunu bu divanı gördüğünü belirtse de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır xxx bela deşti semümı otlu ahı bikararumdur koyun anda kim sergeşte cismi haksarumdur ne name haber geldi bana ol güli'... (length=886)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-17' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1017' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12725' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6072' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hayali-hayalii-nevayi' (length=21)
   'M_ADI' => string 'HAYÂLÎ, Hayâlî-i Nevâyî' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hayali hayalii nevayi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '951' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1544-45' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayâlî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Kaf-zâde Fâizî’nin <em>Zübdetü’l Eş’âr</em>’ında şair hakkında sadece Hayâlî-i Nevâyî nispesiyle anıldığı ve 951/1544-45 yılında vefat ettiği kayıtlıdır (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a).</p> <p>Kaf-zâde Fâizî, Hayâlî’nin mürettep <em>Dîvân</em> sahibi olduğunu ve bu <em>Dîvân</em>’ı gördüğünü belirtse (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a) de şimd'... (length=559)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayalinin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır bilgi veren tek tezkire olan kafzade faizinin zübdetül eşarında şair sadece hayalii nevayi nispesiyle anıldığı ve 951 154445 yılında vefat ettiği kayıtlıdır faizi vr 60a mürettep divan sahibi olduğunu bu divanı gördüğünü belirtse de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır' (length=372)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>xxx</strong></p> <p>Belâ deşti semûmı otlu âh-ı bî-karârumdur</p> <p>Koyun yok anda kim sergeşte cism-i hâksârumdur</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne nâme ne haber geldi bana ol gül’izârumdan</p> <p>Eser kalmadıgın anladı gûyâ cân-ı zârumdan</p> <p>(Kaf-zâde Fâ’izî. <em>Zübdetü’l-Eş’âr</em>. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.)</p>' (length=415)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'xxx bela deşti semümı otlu ahı bikararumdur koyun yok anda kim sergeşte cismi haksarumdur ne name haber geldi bana ol gülizarumdan eser kalmadıgın anladı güya canı zarumdan kafzade faizi zübdetüleşar istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı belediye 11 vr 60a' (length=289)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kaf-zâde Fâ’izî. <em>Zübdetü’l-Eş’âr</em>. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=499)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara ktb yay kafzade faizi zübdetüleşar istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı belediye 11 vr 60a kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 1 bizim büro' (length=353)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hayali hayalii nevayi divan şairi hayalinin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır bilgi veren tek tezkire olan kafzade faizinin zübdetül eşarında şair sadece nispesiyle anıldığı ve 951 154445 yılında vefat ettiği kayıtlıdır faizi vr 60a mürettep sahibi olduğunu bu divanı gördüğünü belirtse de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır xxx bela deşti semümı otlu ahı bikararumdur koyun anda kim sergeşte cismi haksarumdur ne name haber geldi bana ol güli'... (length=886)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-17' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1017' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1544-45' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12725' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6072' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hayali-hayalii-nevayi' (length=21)
   'M_ADI' => string 'HAYÂLÎ, Hayâlî-i Nevâyî' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hayali hayalii nevayi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '951' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1544-45' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayâlî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Kaf-zâde Fâizî’nin <em>Zübdetü’l Eş’âr</em>’ında şair hakkında sadece Hayâlî-i Nevâyî nispesiyle anıldığı ve 951/1544-45 yılında vefat ettiği kayıtlıdır (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a).</p> <p>Kaf-zâde Fâizî, Hayâlî’nin mürettep <em>Dîvân</em> sahibi olduğunu ve bu <em>Dîvân</em>’ı gördüğünü belirtse (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a) de şimd'... (length=559)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayalinin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır bilgi veren tek tezkire olan kafzade faizinin zübdetül eşarında şair sadece hayalii nevayi nispesiyle anıldığı ve 951 154445 yılında vefat ettiği kayıtlıdır faizi vr 60a mürettep divan sahibi olduğunu bu divanı gördüğünü belirtse de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır' (length=372)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>xxx</strong></p> <p>Belâ deşti semûmı otlu âh-ı bî-karârumdur</p> <p>Koyun yok anda kim sergeşte cism-i hâksârumdur</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne nâme ne haber geldi bana ol gül’izârumdan</p> <p>Eser kalmadıgın anladı gûyâ cân-ı zârumdan</p> <p>(Kaf-zâde Fâ’izî. <em>Zübdetü’l-Eş’âr</em>. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.)</p>' (length=415)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'xxx bela deşti semümı otlu ahı bikararumdur koyun yok anda kim sergeşte cismi haksarumdur ne name haber geldi bana ol gülizarumdan eser kalmadıgın anladı güya canı zarumdan kafzade faizi zübdetüleşar istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı belediye 11 vr 60a' (length=289)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kaf-zâde Fâ’izî. <em>Zübdetü’l-Eş’âr</em>. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=499)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara ktb yay kafzade faizi zübdetüleşar istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı belediye 11 vr 60a kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 1 bizim büro' (length=353)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hayali hayalii nevayi divan şairi hayalinin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır bilgi veren tek tezkire olan kafzade faizinin zübdetül eşarında şair sadece nispesiyle anıldığı ve 951 154445 yılında vefat ettiği kayıtlıdır faizi vr 60a mürettep sahibi olduğunu bu divanı gördüğünü belirtse de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır xxx bela deşti semümı otlu ahı bikararumdur koyun anda kim sergeşte cismi haksarumdur ne name haber geldi bana ol güli'... (length=886)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-17' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1017' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12725 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1544-45' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12725' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6072' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hayali-hayalii-nevayi' (length=21)
   'M_ADI' => string 'HAYÂLÎ, Hayâlî-i Nevâyî' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hayali hayalii nevayi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '951' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1544-45' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayâlî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Kaf-zâde Fâizî’nin <em>Zübdetü’l Eş’âr</em>’ında şair hakkında sadece Hayâlî-i Nevâyî nispesiyle anıldığı ve 951/1544-45 yılında vefat ettiği kayıtlıdır (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a).</p> <p>Kaf-zâde Fâizî, Hayâlî’nin mürettep <em>Dîvân</em> sahibi olduğunu ve bu <em>Dîvân</em>’ı gördüğünü belirtse (Kaf-zâde Fâizî vr. 60a) de şimd'... (length=559)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayalinin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır bilgi veren tek tezkire olan kafzade faizinin zübdetül eşarında şair sadece hayalii nevayi nispesiyle anıldığı ve 951 154445 yılında vefat ettiği kayıtlıdır faizi vr 60a mürettep divan sahibi olduğunu bu divanı gördüğünü belirtse de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır' (length=372)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>xxx</strong></p> <p>Belâ deşti semûmı otlu âh-ı bî-karârumdur</p> <p>Koyun yok anda kim sergeşte cism-i hâksârumdur</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne nâme ne haber geldi bana ol gül’izârumdan</p> <p>Eser kalmadıgın anladı gûyâ cân-ı zârumdan</p> <p>(Kaf-zâde Fâ’izî. <em>Zübdetü’l-Eş’âr</em>. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.)</p>' (length=415)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'xxx bela deşti semümı otlu ahı bikararumdur koyun yok anda kim sergeşte cismi haksarumdur ne name haber geldi bana ol gülizarumdan eser kalmadıgın anladı güya canı zarumdan kafzade faizi zübdetüleşar istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı belediye 11 vr 60a' (length=289)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kaf-zâde Fâ’izî. <em>Zübdetü’l-Eş’âr</em>. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 60a.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=499)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara ktb yay kafzade faizi zübdetüleşar istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı belediye 11 vr 60a kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 1 bizim büro' (length=353)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hayali hayalii nevayi divan şairi hayalinin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır bilgi veren tek tezkire olan kafzade faizinin zübdetül eşarında şair sadece nispesiyle anıldığı ve 951 154445 yılında vefat ettiği kayıtlıdır faizi vr 60a mürettep sahibi olduğunu bu divanı gördüğünü belirtse de şimdilik elde böyle bir eser bulunmamaktadır xxx bela deşti semümı otlu ahı bikararumdur koyun anda kim sergeşte cismi haksarumdur ne name haber geldi bana ol güli'... (length=886)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-17' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1017' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('hayali hayalii nevayi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12725 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=172)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1544-45' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)