HAYÂLÎ, Kâtip Hüseyin

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Kâtip Hüseyin olan Hayalî'nin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Artvin Yusufeli’nin Erenköy (Hers) köyünde yaşadığı bilinmektedir. Kendi deyişlerinin yanı sıra çağdaşı Muhibbî ve Şamilî’nin deyişlerinden bir kısmını iki cönkte toplamıştır (TDEA 1979: 169; Özder 1970: 42). Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Özder, M. Âdil (1970). Artvin Folkloru. Ankara: Ay Matbaacılık. 

“Hayalî” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 169.Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler