HAYDAR, Hasan Haydar Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1804?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Haydar’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Müjgân Cunbur tarafından Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'nde verilen bilgiye göre, asıl adı Hasan Haydar Efendi olan şair, Çorum yakınlarındaki Alaca'da Alaca Mescit Tekkesinin şeyhliğini yapmıştır (2004: 433). Haydar'ın doğum tarihi hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.

Cunbur, şaire ait Divan adlı bir eserin mevcut olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, ilgili eserin otograf nüshasının MK Yz FB 168 koduyla Millî Kütüphane Yazmalar Kataloğu’nda yer aldığı ve söz konusu eserde 575 manzumenin bulunduğu belirtilmiştir (2004: 433). Hasan Haydar Efendi’nin yaşamı ve edebî kişiliği tekke edebiyatı kaynakları üzerinde yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir.  

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2004). "Haydar", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 433. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 07.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler