HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1025/1616)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. Hoca Sadeddin Efendi’den mülâzım olduktan sonra kırk akçe ile müderris oldu. 1019/1610 yılında emekli olan Bahaddin-zâde Bekrî Efendi yerine Sekban Ali Paşa Medresesine müderris tayin edildi. Sırasıyla Topkapı’daki Ahmed Paşa ve Murad Paşa medreselerine atandı. 1024/1615 yılında Bursa’daki Manastır Medresesine atandığında bu görevi kabul etmeyip kendi isteğiyle emekli oldu. 1025/1616 yılında vefat etti (Özcan 1989: 582).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izadeAtayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. 5 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla

Nâmun agyâr ile yâd olsa şehâ dûr olmaz

Sifleye mâil olan hayr ile mezkûr olmaz

Beyt

Reh-i ışkda kodum başımı cânım kaldı

Lutf it ey gamze-i dilber anı da bir yola ko 

(Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izadeAtayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. 5 C. İstanbul: Çağrı Yay. 583.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HUSREVÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RİNDÎ, Şemleli-zâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1678-79Doğum YeriGörüntüle
3HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HUSREVÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RİNDÎ, Şemleli-zâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1678-79Doğum YılıGörüntüle
6HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HUSREVÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RİNDÎ, Şemleli-zâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1678-79Ölüm YılıGörüntüle
9HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HUSREVÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RİNDÎ, Şemleli-zâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1678-79MeslekGörüntüle
12HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HUSREVÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİNDÎ, Şemleli-zâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1678-79Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HUSREVÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RİNDÎ, Şemleli-zâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1678-79Madde AdıGörüntüle
18HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle