HAZÎNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hazînî’nin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hayatı hakkında yeterince bilgi bulunmamaktadır. Doğan Kaya'nın Şairnâmeler adlı eserinde bulunan Hızrî'nin Cem’-üş-Şairân adlı şairnâmesinin 49. dörtlüğünde âşığın adı zikredilmektedir (Kaya 1990: 36). Hazînî'nin ne zaman vefat ettiği hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

"Hazînî" (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 193.  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler