HİCÂBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda bu mahlasta bir divan şairi bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde ve Pervâne Bey Mecmuası’nda bir naziresi (aynı şiir) yer almaktadır. Nazmî’ye göre bu şiir Şâmî’nin, Pervâne Bey’e göre ise Hızrî’nin gazeline naziredir. Her iki şair de 16. yüzyıl şairlerinden olduğuna göre Hicabî’nin hayatına dair yegâne bilgimiz de bu şairlerle çağdaş olması gerektiğinden ibarettir.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 06.09.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Âşıkı gözden ırag itmek olupdur hû saña

 Uşda gitdüñ ey sanem yâ hû ve yâ min hû saña

 Gözlerümüñ yaşına rahm itmedüñ ey bî-vefâ

 Âkıbet bir bend geçer kanlu durur ol su saña

 Çek kenâra ey göñül gösterme la’l-i dil-beri

 Âlemi tutduñ eger kalursa hoşdur bu saña

 Bir günâh itdük diyü bir kez vefâ göstermedüñ

 Bir gün âhumdan ziyâde n’eyledüm ben bu saña

 Uş Hicâbî gitdi sen sag ol yüri agyâr ile

 Hak mübârek eylesün şehrüñi ey meh-rû saña

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013] s.132)