HİLMÎ, Abdullâh

(d. ?/? - ö. 1167/1757)
divan şairi ve şârih
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair hakkındaki tek bilgiye Râmiz Tezkiresi’nde rastlanmaktadır (Erdem 1985: 81-82). Buna göre Hilmî'nin asıl adı Abdullâh’tır. Şeyhülkurra Yûsuf Efendi’nin oğludur. Çağının önde gelen bilginlerindendir. Râmiz, Arapça ve Farsça bilgisi akranlarına göre gayet iyi olduğunu, kıraat bilgisine ve özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler. "Değmez o kadar rağbete bu âlemi fânî" diyen şair hırslı bir kişiliğe sahip değildir. Nahlbend Camii imameti ve sarayda da Kur’an hocalığı görevinde bulunmuş, daha sonra “reisülmümeyyizin” olmuştur. Bu vazifesindeyken 1167/1757 senesi Zilhiccesinde vefat etmiş ve Topkapı dışında anne ve babasının yakınına gömülmüştür. Aşağıdaki mısradan vefat tarihleri çıkmaktadır. Vefatına, "Medfenin nûr ide Abdullâh Efendinin Kadîr" mısrası tarih düşürülmüştür. 

Her bilimde eserleri bulunan şairin, en tatınmış eseri Şerh-i Buhârî adlı kitabıdır. Râmiz'e göre, ayrıca yeteneğini denemek için şiire de ilgi göstermiştir. Râmiz’in anlattıklarından ve Arapça naatından, onun Türkçe ve Arapça şiirler yazmaya muktedir bir şair olduğu anlaşılmaktadır (Erdem 1985: 81-82).

Kaynakça

Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 81-82.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.11.2013
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Na't 

İ‘lem cemea’l-vara seyyidünâ Mustafâ

Şâfi‘-i rûz-ı cezâ seyyidünâ Mustafâ

Secde kûned rûz-ı arz tâ ki şefâat küned

Ümmet-i merhûme-râ seyyidünâ Mustafâ

Bende-i Hilmî fakîr hâhed ez-tû meded

Ey ki merâ reh-nümâ seyyidünâ Mustafâ 

(Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 82.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8201' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '973' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hilmi-abdullah' (length=14)
   'M_ADI' => string 'HİLMÎ, Abdullâh' (length=18)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve şârih' (length=23)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1167' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1757' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'imam ve Kur’an hocası' (length=25)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'imam ve kuran hocası' (length=21)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Şair hakkındaki tek bilgiye <em>Râmiz Tezkiresi</em>’nde rastlanmaktadır&nbsp;(Erdem&nbsp;1985: 81-82). Buna&nbsp;göre Hilmî'nin&nbsp;asıl adı Abdullâh’tır. Şeyhülkurra Yûsuf Efendi’nin oğludur. Çağının önde gelen bilginlerindendir.&nbsp;Râmiz, Arapça ve Farsça bilgisi akranlarına göre gayet iyi olduğunu, kıraat&nbsp;bilgisine ve özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler. "Değmez o kadar rağbete bu âlemi fânî" diyen şair hır'... (length=1434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça ve farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da kuran hocalığı görevinde bulunmuş daha sonra rei'... (length=1057)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Na't&nbsp;</i></p> <p>İ‘lem cemea’l-vara seyyidünâ Mustafâ</p> <p>Şâfi‘-i rûz-ı cezâ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Secde kûned rûz-ı arz tâ ki şefâat küned</p> <p>Ümmet-i merhûme-râ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bende-i Hilmî fakîr hâhed ez-tû meded</p> <p>Ey ki merâ reh-nümâ seyyidünâ Mustafâ&nbsp;</p> <p>(Erdem, Sadık (1985).<em>&nbsp;Râmiz ve&nbsp;Âdâb-ı Zurafâ’sı.</em>&nbsp;Ankara:&nbsp;AKM Yay. 82.)</p>' (length=485)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nat ilem cemealvara seyyidüna mustafa şafii rüzı ceza secde küned arz ta ki şefaat ümmeti merhümera bendei hilmi fakir hahed eztü meded ey mera rehnüma erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 82' (length=224)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Erdem, Sadık (1985).<em> Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı</em>. Ankara: AKM Yay. 81-82.</p>' (length=98)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 8182' (length=63)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih imam kuran hocası şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da'... (length=1293)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-11-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-19' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1127' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8201' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '973' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hilmi-abdullah' (length=14)
   'M_ADI' => string 'HİLMÎ, Abdullâh' (length=18)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve şârih' (length=23)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1167' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1757' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'imam ve Kur’an hocası' (length=25)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'imam ve kuran hocası' (length=21)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Şair hakkındaki tek bilgiye <em>Râmiz Tezkiresi</em>’nde rastlanmaktadır&nbsp;(Erdem&nbsp;1985: 81-82). Buna&nbsp;göre Hilmî'nin&nbsp;asıl adı Abdullâh’tır. Şeyhülkurra Yûsuf Efendi’nin oğludur. Çağının önde gelen bilginlerindendir.&nbsp;Râmiz, Arapça ve Farsça bilgisi akranlarına göre gayet iyi olduğunu, kıraat&nbsp;bilgisine ve özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler. "Değmez o kadar rağbete bu âlemi fânî" diyen şair hır'... (length=1434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça ve farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da kuran hocalığı görevinde bulunmuş daha sonra rei'... (length=1057)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Na't&nbsp;</i></p> <p>İ‘lem cemea’l-vara seyyidünâ Mustafâ</p> <p>Şâfi‘-i rûz-ı cezâ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Secde kûned rûz-ı arz tâ ki şefâat küned</p> <p>Ümmet-i merhûme-râ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bende-i Hilmî fakîr hâhed ez-tû meded</p> <p>Ey ki merâ reh-nümâ seyyidünâ Mustafâ&nbsp;</p> <p>(Erdem, Sadık (1985).<em>&nbsp;Râmiz ve&nbsp;Âdâb-ı Zurafâ’sı.</em>&nbsp;Ankara:&nbsp;AKM Yay. 82.)</p>' (length=485)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nat ilem cemealvara seyyidüna mustafa şafii rüzı ceza secde küned arz ta ki şefaat ümmeti merhümera bendei hilmi fakir hahed eztü meded ey mera rehnüma erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 82' (length=224)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Erdem, Sadık (1985).<em> Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı</em>. Ankara: AKM Yay. 81-82.</p>' (length=98)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 8182' (length=63)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih imam kuran hocası şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da'... (length=1293)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-11-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-19' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1127' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1757' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8201 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1757' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1757' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8201' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '973' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hilmi-abdullah' (length=14)
   'M_ADI' => string 'HİLMÎ, Abdullâh' (length=18)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve şârih' (length=23)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1167' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1757' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'imam ve Kur’an hocası' (length=25)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'imam ve kuran hocası' (length=21)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Şair hakkındaki tek bilgiye <em>Râmiz Tezkiresi</em>’nde rastlanmaktadır&nbsp;(Erdem&nbsp;1985: 81-82). Buna&nbsp;göre Hilmî'nin&nbsp;asıl adı Abdullâh’tır. Şeyhülkurra Yûsuf Efendi’nin oğludur. Çağının önde gelen bilginlerindendir.&nbsp;Râmiz, Arapça ve Farsça bilgisi akranlarına göre gayet iyi olduğunu, kıraat&nbsp;bilgisine ve özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler. "Değmez o kadar rağbete bu âlemi fânî" diyen şair hır'... (length=1434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça ve farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da kuran hocalığı görevinde bulunmuş daha sonra rei'... (length=1057)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Na't&nbsp;</i></p> <p>İ‘lem cemea’l-vara seyyidünâ Mustafâ</p> <p>Şâfi‘-i rûz-ı cezâ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Secde kûned rûz-ı arz tâ ki şefâat küned</p> <p>Ümmet-i merhûme-râ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bende-i Hilmî fakîr hâhed ez-tû meded</p> <p>Ey ki merâ reh-nümâ seyyidünâ Mustafâ&nbsp;</p> <p>(Erdem, Sadık (1985).<em>&nbsp;Râmiz ve&nbsp;Âdâb-ı Zurafâ’sı.</em>&nbsp;Ankara:&nbsp;AKM Yay. 82.)</p>' (length=485)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nat ilem cemealvara seyyidüna mustafa şafii rüzı ceza secde küned arz ta ki şefaat ümmeti merhümera bendei hilmi fakir hahed eztü meded ey mera rehnüma erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 82' (length=224)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Erdem, Sadık (1985).<em> Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı</em>. Ankara: AKM Yay. 81-82.</p>' (length=98)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 8182' (length=63)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih imam kuran hocası şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da'... (length=1293)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-11-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-19' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1127' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('imam ve kuran hocası' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8201 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=161)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1757' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1757' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8201' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '973' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hilmi-abdullah' (length=14)
   'M_ADI' => string 'HİLMÎ, Abdullâh' (length=18)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve şârih' (length=23)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1167' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1757' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'imam ve Kur’an hocası' (length=25)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'imam ve kuran hocası' (length=21)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Şair hakkındaki tek bilgiye <em>Râmiz Tezkiresi</em>’nde rastlanmaktadır&nbsp;(Erdem&nbsp;1985: 81-82). Buna&nbsp;göre Hilmî'nin&nbsp;asıl adı Abdullâh’tır. Şeyhülkurra Yûsuf Efendi’nin oğludur. Çağının önde gelen bilginlerindendir.&nbsp;Râmiz, Arapça ve Farsça bilgisi akranlarına göre gayet iyi olduğunu, kıraat&nbsp;bilgisine ve özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler. "Değmez o kadar rağbete bu âlemi fânî" diyen şair hır'... (length=1434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça ve farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da kuran hocalığı görevinde bulunmuş daha sonra rei'... (length=1057)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Na't&nbsp;</i></p> <p>İ‘lem cemea’l-vara seyyidünâ Mustafâ</p> <p>Şâfi‘-i rûz-ı cezâ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Secde kûned rûz-ı arz tâ ki şefâat küned</p> <p>Ümmet-i merhûme-râ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bende-i Hilmî fakîr hâhed ez-tû meded</p> <p>Ey ki merâ reh-nümâ seyyidünâ Mustafâ&nbsp;</p> <p>(Erdem, Sadık (1985).<em>&nbsp;Râmiz ve&nbsp;Âdâb-ı Zurafâ’sı.</em>&nbsp;Ankara:&nbsp;AKM Yay. 82.)</p>' (length=485)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nat ilem cemealvara seyyidüna mustafa şafii rüzı ceza secde küned arz ta ki şefaat ümmeti merhümera bendei hilmi fakir hahed eztü meded ey mera rehnüma erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 82' (length=224)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Erdem, Sadık (1985).<em> Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı</em>. Ankara: AKM Yay. 81-82.</p>' (length=98)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 8182' (length=63)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih imam kuran hocası şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da'... (length=1293)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-11-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-19' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1127' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8201 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1757' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1757' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8201' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '973' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'hilmi-abdullah' (length=14)
   'M_ADI' => string 'HİLMÎ, Abdullâh' (length=18)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve şârih' (length=23)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1167' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1757' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'imam ve Kur’an hocası' (length=25)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'imam ve kuran hocası' (length=21)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Şair hakkındaki tek bilgiye <em>Râmiz Tezkiresi</em>’nde rastlanmaktadır&nbsp;(Erdem&nbsp;1985: 81-82). Buna&nbsp;göre Hilmî'nin&nbsp;asıl adı Abdullâh’tır. Şeyhülkurra Yûsuf Efendi’nin oğludur. Çağının önde gelen bilginlerindendir.&nbsp;Râmiz, Arapça ve Farsça bilgisi akranlarına göre gayet iyi olduğunu, kıraat&nbsp;bilgisine ve özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler. "Değmez o kadar rağbete bu âlemi fânî" diyen şair hır'... (length=1434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça ve farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da kuran hocalığı görevinde bulunmuş daha sonra rei'... (length=1057)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Na't&nbsp;</i></p> <p>İ‘lem cemea’l-vara seyyidünâ Mustafâ</p> <p>Şâfi‘-i rûz-ı cezâ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Secde kûned rûz-ı arz tâ ki şefâat küned</p> <p>Ümmet-i merhûme-râ seyyidünâ Mustafâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bende-i Hilmî fakîr hâhed ez-tû meded</p> <p>Ey ki merâ reh-nümâ seyyidünâ Mustafâ&nbsp;</p> <p>(Erdem, Sadık (1985).<em>&nbsp;Râmiz ve&nbsp;Âdâb-ı Zurafâ’sı.</em>&nbsp;Ankara:&nbsp;AKM Yay. 82.)</p>' (length=485)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nat ilem cemealvara seyyidüna mustafa şafii rüzı ceza secde küned arz ta ki şefaat ümmeti merhümera bendei hilmi fakir hahed eztü meded ey mera rehnüma erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 82' (length=224)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Erdem, Sadık (1985).<em> Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı</em>. Ankara: AKM Yay. 81-82.</p>' (length=98)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'erdem sadık 1985 ramiz ve adabı zurafası ankara akm yay 8182' (length=63)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'hilmi abdullah divan şairi ve şarih imam kuran hocası şair hakkındaki tek bilgiye ramiz tezkiresinde rastlanmaktadır erdem 1985 8182 buna göre hilminin asıl adı abdullahtır şeyhülkurra yüsuf efendinin oğludur çağının önde gelen bilginlerindendir arapça farsça bilgisi akranlarına gayet iyi olduğunu kıraat bilgisine özellikle şairliğine herkesin özendiğini söyler değmez o kadar rağbete bu alemi fani diyen hırslı bir kişiliğe sahip değildir nahlbend camii imameti sarayda da'... (length=1293)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-11-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-19' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1127' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('hilmi abdullah divan şairi ve şarih' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8201 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=174)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1757' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1757' (length=4)