HIZIROĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi olmayan Hızıroğlu’nun varlığı, Şükrü Elçin’in “Viyana Mecmuası ve 14-16. Asırlarda Yaşamış Halk Şairleri” adlı çalışmasında, Hızıroğlu mahlaslı bir şiirden bilinmektedir (1997: 76). Viyana Millî Kütüphanesi yazmaları arasında (A.f. 437) numarada kayıtlı, nesihle kaleme alınmış H. 997/M. 1588 tarihli mecmua, Türk halk şiiri tarihi bakımından büyük bir değer taşımaktadır. Çoğunlukla bugüne kadar adları bilinmeyen 16. asır halk şairlerinin şiirlerini ihtiva eden bu mecmua birçoğunun Bektaşi ve bazılarının Rumelili olduğu anlaşılan bu şairlerin bugüne kadar yapılmış yayınlardaki eksik ve yanlışları da dikkate alarak bütün metinlerini Elçin, tarihle perçinlemek düşüncesi ile aynen vermektedir (1997: 76). 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Varsağı

Bu dünya yedi kez doldı

Dut yedinci şimdi oldı

Dünya kime baki kaldı

Bere birgün biz de göçerüz

 

Geldük biz bunda durmağa

Dürlü düzenler kurmağa

Âhiret yarağın görmeğe

Elimüz yufka nâçâruz

 

Geldi geçti anca pîrler

Evliyalar gerçek erler

Buna gögercinler derler

Bere birgün biz de uçarız

 

Ansızın uğradım ben de

Halimiz nice olur anda

Begenmezüz köprü bunda

Ya kıldan nice geçerüz

 

Yana Hızır Oğlu yana

Dünya kime baki kala

Birgün biz de kana kana

Ecel camını içerüz 

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay. 82.