HOCAMOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi olmayan Hocamoğlu’nun varlığı, Şükrü Elçin’in “Viyana Mecmuası ve 14-16. Asırlarda Yaşamış Halk Şairleri” adlı çalışmasında, Hocamoğlu mahlaslı bir şiirden bilinmektedir (1997: 76). Viyana Millî Kütüphanesi yazmaları arasında (A.f. 437) numarada kayıtlı, nesihle kaleme alınmış H. 997/M. 1588 tarihli mecmuada, Türk halk şiiri tarihi bakımından büyük bir değer taşımaktadır. Çoğunlukla bugüne kadar adlarını bilinmeyen 16. asır halk şairlerinin şiirlerini ihtiva eden bu mecmua birçoğunun Bektaşi ve bazılarının Rumelili olduğu anlaşılan bu şairlerin bugüne kadar yapılmış yayımlardaki eksik ve yanlışları da dikkate alarak bütün metinlerini Elçin, tarihle perçinlemek düşüncesi ile aynen vermektedir (1997: 76). 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Varsağı

Aşk elinden oldum sayru

Gülüşürler sağlar bana

İki gözlerümden ayru

Yokdur acır ağlar bana

 

Bere yarenler bana noldı

Şol benzim sararıp soldı

Hiç gönlüm eğlenmez oldı

Vay bir gönül eğler bana

 

Yâre irmiş iken elüm

Geldi ayırdı bir zalum

Malum olsun size halum

Zulüm oldı begler bana

 

Kar yağar yel eser dinmez

Duman tutmış gözler görmez

Yâre varmaya yol virmez

Yıkılası dağlar bana

 

Hocamoğlu eyder yârsız

Hiçten eglenür mi cansız

Gerekmez serv i revânsız

Bu bağlar bakçalar bana 

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay. 80.