HULÛS, İsmail Hulûs Dede

(d. ?/? - ö. 1220/1805-06)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İsmail olan Hulûs Dede, İstanbul Yenikapı'da doğdu. Şeyh Gâlib'in yakın dostu idi. Şeyh Galib Galata Mevlevîhanesi'nde şeyhi iken buraya aşçıbaşı oldu. Sürûrî'nin "Çekildi çille-i kabre dönüp Hulûs Dede" (1220/1805-06) mısraı vefatına tarihtir. 

Kaynaklarda Dîvânçe'si (Genç 2000: 159) olduğu söylenmekle birlikte eldeki şiirleri tezkirelerdeki örneklerden ibarettir. Tezkirelerde bulunan şiirlerinde Fuzûlî etkisi bariz bir şekilde görülmektedir. Şiirlerinde lirik ve akıcı bir söyleyiş öne çıkmaktadır.

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul. 60-61.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevlevîyye. Ankara: AKM Yay. 159-163.

Kurnaz, Cemal (hzl.) (1995). Muallim Naci, Osmanlı Şâirleri. İstanbul: 311.

Şemseddin, S. (1996). Kâmûsu'l-Âlâm. C. 3.  İstanbul. 2054.

Tuman, N. Tuhfe-i Nailî. MEB Yayınlar Dairesi Başkanlığı Nüshası. Nr. B / 870. 1 / n. 1061.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). "Hulûs Derviş İsmail". C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 259. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 13.01.2015
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bulınca arz-ı hâle ol şeh-i bî-dâdı bir yerde

Beni bir yerde bulmışlar dil-i nâ-şâdı bir yerde

Reg-i cânumla çeşm-i intizârum segriyor şimdi

Yine kan dökdi yârun gamze-i cellâdı bir yerde

Yıkılsa gitse de âşık-ı ser-i kûyından ayrılmaz

Bilür tutmaz temel kalb-i harâb-âbâdı bir yerde

Neden bî-hâlet olmış kâr-gâh-ı Bî-sütûn âyâ

Şikeste tîşesi başka yatur Ferhâd bir yerde

Gehî zülfünde geh çâh-ı zenâhdânında âh eyler

Rehâ bulmaz Hulûs'un hiç dil-i âzâdı bir yerde

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar DedeTezkire-i Şu'arâ-yı Mevlevîyye. Ankara: AKM Yay. 161.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YeriGörüntüle
2SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Doğum YeriGörüntüle
3NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
4Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
5SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Doğum YılıGörüntüle
6NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
7Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Ölüm YılıGörüntüle
8SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Ölüm YılıGörüntüle
9NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
10Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871MeslekGörüntüle
11SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27MeslekGörüntüle
12NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890MeslekGörüntüle
13Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Madde AdıGörüntüle
17SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Madde AdıGörüntüle
18NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle