HÜRMÜZ HANIM

(d. ?/1844? - ö. ?/1913/1914?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1844 yılında doğduğu tahmin edilen Hürmüz Hanım, Tevfik Bey Baba’nın kızı ve Servet Bey Baba’nın eşidir. Öğrenimi olmayan şairin 1913 ya da 1914 yılında öldüğü bilinmektedir. Şiirlerinde kocasının ve babasının etkileri görülen şairin savaşlar ve göçler nedeniyle şiirlerinden pek azı günümüze ulaşmıştır (Yurt Ansiklopedisi 1981: 4874). Yurt Ansiklopedisi'nde yer alan nefesinden hareketle sade bir dili olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Yurt Ansiklopedisi (1981). C. 7. İstanbul: Anadolu Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Benim lütfi çok sultanım

Medet kıl mürüvvet eyle

Fedadır yoluna canım

Medet kıl mürüvvet eyle

Kulun Hürmüz değil sade

Elin ile sun bir bade

Sana bilcümle ifade

Medet kıl mürüvvet eyle

Yurt Ansiklopedisi (1981). C. 7. İstanbul: Anadolu Yay. 4874.