HURREMÎ, Mahmud Dabak Hürremî

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmud Dabak olan âşığın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Doğan Kaya'nın Şairnâmeler adlı eserinde bulunan Sunî’nin “Tekerleme” adlı şairnâmesinin 15. dörtlüğünde şairin adı zikredilmektedir (1990: 45). Hurremî'nin ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler