HÜSEYİN, Hüseyin Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki en önemli bilgi Tayyarzade Ata'nın Osmanlı Saray Tarihi adlı eseridir. Eserde şairin, enderunlu olup Sultan II. Murat dönemi şairlerinden olduğu kayıtlıdır. 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn. C.4. İstanbul: Kitabevi Yay. 202.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay. 201.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.12.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tayanmaz bir muhâlif rûzgâra şevket-i gülşen

İki âlemde âgâh olmayan nâ-dâna söyletme

Makal-i ehl-i hünerdir bu az bulunur öz olur

Kendi başına belâdır hüneri üstâdın

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay. 201.)