HÜSEYNİ, Mısri

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hüseyni’nin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şairin adı Hızrî’nin Cem’-üş-Şairân adlı şairnâmesinin 40. dörtlüğünde zikredilmektedir (Kaya 1990: 35). Kaynaklarda âşığın vefat tarihine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 26.01.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler