HÜSNÎ, Enderunlu, Kilârî

(d. ?/? - ö. ?/19. yy)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri, doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. II. Mahmûd devri şairlerindendir. Enderun'da yetişti. Enderunlu Kilârî Müezzin Hüsnî Ağa sanıyla tanındı. Şiirlerine örnek Atâ Tarihi'ndedir.

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Seyr-i gülşen edelim ey şîve-kâr

Nev-nihâlim geldi eyyâm-ı bahâr

Açdı güller bülbül eyler âh u zâr

Nev-nihâlim geldi eyyâm-ı bahâr

Âlemin her sûyu bir bâğ-ı İrem

Sahn-ı gülzâra buyur ey gonca-fem

Bezmimiz âmâde gel eyle kerem

Nev-nihâlim geldi eyyâm-ı bahâr

Bir nigâh eyle dil-i nâ-şâdıma

Reşk eder bülbül dahi feryâdıma

Bî-mürüvvet gel yetiş imdâdıma

Nev-nihâlim geldi eyyâm-ı bahâr

Dil-firîbim geldi eyyâm-ı safâ

Gel kerem kıl eyle Hüsnî'ye vefâ

Kalmadı gayri karârım dil-rübâ

Nev-nihâlim geldi eyyâm-ı bahâr

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 560.)