İBRAHİM

(d. ? / ö. ?)
?
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aynı isim ve mahlasta birkaç âşık bulunduğu için diğer âşıklarla karıştırılmaktadır. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır (Yatağanoğlu 2002: 140-141).  Ele geçen nefesinde Yatağan’daki Yaren Tepesi’nin ismi geçmektedir: "Pir himmet eylese varsam iline/ Mâil oldum sümbülüne gülüne/ Bize alâyı huzur yanında böyle/ Seyrangâhı güzel Yaren Baba’nın". Nefesinden yola çıkarak âşığın Yatağan Tekkesi’nde yetiştiği tahmin edilmektedir. Tekke'de yetişmesi sebebiyle dinî-tasavvufî konulara ağırlık vermektedir. Nefesinde sade bir dil kullanarak Yaren Baba'yı övmektedir. Âşık İbrahim içindeki ilahi aşkı şiirlerinde ifade etmektedir ve Yaren Baba gibi dervişlerin sözlerine itimat etmeyenleri eleştirmekten çekinmemektedir. Yaren Baba dışında On İki İmam'a bağlılığını ve aşkını da coşkun bir dille anlatmaktadır. Şiirlerinde ahengi kafiye ve rediflerle sağlamaktadır. Âşık İbrahim mahlasını kullanmaktadır. Âşığın nefesi, Sadettin Nüzhet’in 1911’de vefat ettiğini ve Hacı Bektaş Tekkesi Postnişini Feyzullah Dede’den icazet aldığını belirttiği İbrahim Baba olarak verdiği kişiden farklı bir kişi olduğunu göstermektedir. Gölpınarlı ise İbrahim Baba ile Mihrabî Baba’nın karıştırıldığını belirtmektedir (Yatağanoğlu 2002: 140-141).

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cönkünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BİLGE TÜZEL
Yayın Tarihi: 01.09.2019
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020