İBRAHİM BABA

(d. ?/? - ö. ?/1911)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Baba, 19. yüzyılda yaşamış, Bektaşi şairlerindendir. Sadeddin Nüzhet Ergun bu şaire ait şu bilgileri vermektedir: “Sütlüce Bektaşî tekyesi şeyhi Münir Baba’nın dervişlerindendir. Hacı Bektaş tekyesi postuna oturan Feyzullah Dede’den icazet almıştır. Ölümü yaklaşık 1911’dir.” Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre adlı kitabında bu bilgiyi eleştirerek Sütlüce’ye mensup olan kişinin İbrahim Mihrabî Baba olduğunu ve bu nefesin sahibinin de İbrahim Ethem Baba adında başka bir Bektaşi’ye ait bulunduğunu söylemektedir. (Ergun 1956: 229; Koca 1990: 638). Bektaşi geleneği içinde böyle bir nefes yazmış bir İbrahim Ethem Baba olup olmadığı bilinmemektedir. Yeni belgeler bulununcaya kadar Sadeddin Nüzhet Ergun’un kanısı geçerli olacaktır (Koca 1990: 638). Ergun, şair hakkında hiçbir malumat veremeyen münekkide göre bu şiir dedesine ait bir mecmuada yazılı bulunmaktadır (Ergun 1956: 229).

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). On Dokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi On Yedinci Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. C. 2. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 

Koca, Turgut (1990). Bektaşî Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 12.02.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Elestü bezminde demişiz belî

Emr ü ferman ile o zâta celî

Azkârımız olsun gündüz geceli

Aman yâ Muhammed meded yâ Ali

On İki İmâmın kulu kurbânı

Fedâdır yoluna baş ile canı

İlelmeveddete Hakk’ın fermanı

Aman yâ Muhammed meden yâ Ali

Ne olur çok ise cürm ile günah

Lâ taknatû emrin okuruz her gâh

Mahrûm olmam hâşâ sizsiniz penâh

Aman yâ Muhammed meded yâ Ali

Ârif olan canlar nefsini bilir

Varlığın terk eyler hep Hakk’a verir

Dîdâr-ı Muhammed nûrunu görür

Aman yâ Muhammed meded yâ Ali

İbrahim Mevlâ’ya olanlar hayran

Hakikat şehrinde bulur arayan

Muhammed yüzünden göründü cânan

Aman yâ Muhammed meded yâ Ali


Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). On Dokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 229-230.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi On Yedinci Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. C. 2. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 342.

Koca, Turgut (1990). Bektaşî Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi. 638-639.