İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulu

(d. ?/? - ö. 1260/1844)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonu'da doğdu. Asıl adı Nûreddîn, babasının adı Mehmed'dir. Medrese öğrenimi gördü. Özellikle akaid ve kelam konusunda kendisini yetiştirdi. Kâdirî şeyhlerindendi. Dergâhı Abana civarında ormanlar arasındadır ve bir ziyaretgâh olarak kabul edilmektedir. 1260/1844 yılında Kastamonu'da vefat etmiş ve İsfendiyaroğlu İsmail Bey Câmisi'nin avlusuna defnedilmiştir.

Eserleri şunlardır:

1. Ferâ'idü'l-Le'âlî Fî Beyâni Esmâ'i'l-Müte'âlî: Şeyh Nûreddîn-i Dimyâtî'nin eserinin şerhi olan bu kitap 117 sayfa hâlinde 1258/1842 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Manzûme-i Ceceli İbrâhim Efendi: Akaid konuludur. 1286/1869 senesinde 150 sayfa olarak Kastamonu'da basılmıştır.

3. Vasiyyet-nâme-i İmâm-ı A'zam Şerhi: Osmanlı Müellifleri'nde bu eserin de basıldığı kaydediliyorsa da (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 38) Özege Kataloğu'nda bu eserin basıldığına dair bir kayıt yoktur.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2002). "Cecelizâde İbrahim". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. II. Ankara: AKM Yay. 404.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Emred. 1 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VEFÂÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Emred. 1 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VEFÂÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Emred. 1 Ocak 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VEFÂÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Emred. 1 Ocak 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
11VEFÂÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ali Emred. 1 Ocak 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEFÂÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Emred. 1 Ocak 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VEFÂÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle