İHSÂN ADLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
oyun yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan İhsân Adlî'nin bilinen tek eserinin basım tarihinden yola çıkılarak on dokuzuncu yüzyılın sonu ile yirminci yüzyılın başında yaşadığı tahmin olunmaktadır.

Hâ'ile-i Mahmûd Şevket - Hürriyet Kurbanları adlı eseri Edirne Vilayet Matbaası'nda 1335/1919 yılında 153 sayfa hâlinde basılmıştır. Bir tiyatro olan eserin başında "Hakîkî dram, 3 perde, 12 levha-i temâşâ" bilgisi bulunmaktadır. Başka eseri bilinmeyen İhsan Adlî'nin şairlik yönü hakkında da bilgimiz yoktur. Dolayısıyla onu sadece bir oyun yazarı olarak değerlendirmemiz gerekmektedir (Özon 1967: 32).

Kaynakça

Özon, Mustafa Nihat, Baha Dürder (1967). Türk Tiyatro Bibliyografyası. İstanbul.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). "İhsan Adlî". C. V. Ankara: AKM Yay. 156.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler