İKLİMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İklimî’nin hayatı hakkında bilgi yoktur. Varlığı, 19. asır şairlerinden Hızrî’nin Şâirnâmesi’nde geçen “Sevdâyî, İklimî, Eflâkî, Ref’î” mısraından anlaşılır (TDEA 1981: 355). İklimî’nin de 19. asırda yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

“İklimî” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 355.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler