İSMAİL

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşığın hayatı hakkında bilgilere Fahri Bilge'nin Kayseri yöresinde yaptığı derlemelere ait notlardan ulaşılmaktadır. Bu notları aktaran Erhan Çapraz'ın Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri isimli kitabında âşık hakkında “200 sene evvel yaşamıştır” ifadesinin biraz daha genişletilerek “XVII. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş XVIII. yüzyılın ilk yarısında ölmüştür” bilgilerinin Fahri Bilge tarafından not düşüldüğü yer almaktadır (2008: 60). Şairin Cingöz Oğlu kabilesine mensup olduğu da aynı kaynakta söylenir (2008: 60). Erhan Çapraz şairin yaşadığı zaman hakkında farklı görüşlerin olduğunu söylemiş ve iki farklı rivayeti aktarmıştır. Alemdarzâde Osman Efendi’den alınan rivayete göre Âşık İsmail Hüsnüye adlı biriyle evlenmiştir. Bu evlilikten 1922‘de Şems adında bir oğlu olmuştur. Fahri Bilge'nin Âşık İsmail’in yaşadığı zamana ait verdiği tarih ile Şems'in doğumuna ilişkin Alemdarzâde Osman Efendi'nin rivayetine dayanarak verdiği tarihin birbiriyle örtüşmediği Erhan Çapraz tarafından söylenmiştir (2008: 61). Buradan hareketle şairin hangi tarihlerde yaşadığının net olmadığı söylenebilir. Çapraz’ın ifadesiyle XVIII. yüzyılın öncesinde söylenilmiş dört adet türkülü hikâye Fahri Bilge’nin notlarında bulunmaktadır ve bu türkülü hikâyeler, "kadın, güzel, sevgili ve bunlarla ilgili diğer konulara bağlı şiirler” arasında değerlendirilmektedir (2008: 61). 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Emel Güzd. 20 Mayıs 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
4Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Emel Güzd. 20 Mayıs 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
7Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Emel Güzd. 20 Mayıs 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
10Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Emel Güzd. 20 Mayıs 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Emel Güzd. 20 Mayıs 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle