İSMAİL

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşığın hayatı hakkında bilgilere Fahri Bilge'nin Kayseri yöresinde yaptığı derlemelere ait notlardan ulaşılmaktadır. Bu notları aktaran Erhan Çapraz'ın Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri isimli kitabında âşık hakkında “200 sene evvel yaşamıştır” ifadesinin biraz daha genişletilerek “XVII. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş XVIII. yüzyılın ilk yarısında ölmüştür” bilgilerinin Fahri Bilge tarafından not düşüldüğü yer almaktadır (2008: 60). Şairin Cingöz Oğlu kabilesine mensup olduğu da aynı kaynakta söylenir (2008: 60). Erhan Çapraz şairin yaşadığı zaman hakkında farklı görüşlerin olduğunu söylemiş ve iki farklı rivayeti aktarmıştır. Alemdarzâde Osman Efendi’den alınan rivayete göre Âşık İsmail Hüsnüye adlı biriyle evlenmiştir. Bu evlilikten 1922‘de Şems adında bir oğlu olmuştur. Fahri Bilge'nin Âşık İsmail’in yaşadığı zamana ait verdiği tarih ile Şems'in doğumuna ilişkin Alemdarzâde Osman Efendi'nin rivayetine dayanarak verdiği tarihin birbiriyle örtüşmediği Erhan Çapraz tarafından söylenmiştir (2008: 61). Buradan hareketle şairin hangi tarihlerde yaşadığının net olmadığı söylenebilir. Çapraz’ın ifadesiyle XVIII. yüzyılın öncesinde söylenilmiş dört adet türkülü hikâye Fahri Bilge’nin notlarında bulunmaktadır ve bu türkülü hikâyeler, "kadın, güzel, sevgili ve bunlarla ilgili diğer konulara bağlı şiirler” arasında değerlendirilmektedir (2008: 61). 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
3MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
15MAHRUMÎ, Zeki Yıldırımd. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle